print

Het RIZIV vergoedt doktersbezoek volledig voor financieel kwetsbare kinderen en jongeren

28-09-2023

Vanaf 1 oktober 2023 betalen de financieel kwetsbare jonge patiënten niets meer voor een consult bij een geconventioneerde huisarts of specialist. Dit is het geval voor kinderen en jongvolwassenen t.e.m. 24 jaar die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en die een globaal medisch dossier (GMD) hebben, beheerd door hun behandelend arts. We schaffen het "remgeld" voor deze patiënten af.

Momenteel   genieten ongeveer 649 000 kinderen en jongvolwassenen onder de 25 jaar een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering in hun ziektekosten. Dit is 1 op 5 van de jongeren in die leeftijdsgroep.

Deze nieuwe maatregel maakt deel uit van onze projecten om de efficiëntie van de gezondheidszorg te versterken, onder andere door de toegankelijkheid en regelmatige opvolging verder te verbeteren.

Op deze pagina:


Welke zorg vergoeden we volledig?

We vergoeden consultaties in de praktijk en huisbezoeken door huisartsen en specialisten volledig, inclusief supplementen voor consultaties of bezoeken die 's nachts, in het weekend of op feestdagen plaatsvinden.

We vergoeden de officiële RIZIV-tarieven. Bij een geconventioneerde arts de patiënt zal dus niets moeten betalen, aangezien we ook het remgeld afschaffen. Een niet-geconventioneerde arts kan wel eventueel supplementen aanrekenen.

Via onze online applicatie "een zorgverlener zoeken" kan u een zorgverlener bij u in de buurt vinden en zien of die geconventioneerd is of niet.

Meer betaalbare zorg en betere opvolging

Deze nieuwe maatregel geldt voor kinderen en jongvolwassenen tot en met 24 jaar die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en die bij hun huisarts een globaal medisch dossier (GMD) hebben geopend.

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming is al enige tijd een van de financiële maatregelen van de ziekteverzekering. Dankzij dit systeem krijgen mensen met lagere inkomens een hogere vergoeding voor hun zorg.

Daarnaast kreeg elke patiënt met een globaal medisch dossier bij hun behandelend arts al een hogere vergoeding voor consultaties bij hun huisarts. Dit elektronisch medisch dossier, beheerd door de huisarts, bevat de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt (huidige behandelingen, chronische ziektes, operaties, enz.) en geeft een volledig overzicht van hun gezondheidstoestand. Het garandeert een betere individuele begeleiding van de patiënt en een beter overleg tussen de verschillende mogelijke artsen.

Het koppelen van onze uitgebreide tegemoetkoming van een doktersbezoek voor jongeren met recht op verhoogde tegemoetkoming aan het hebben van een GMD, weerspiegelt onze wens om er niet enkel deze patiënten betaalbare zorg te bieden, maar ook dat ze correct en regelmatig worden opgevolgd. Dit is belangrijk om later ernstigere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Een globaal medisch dossier openen met uw arts: eenvoudig en gratis

Elke patiënt (met verhoogde tegemoetkoming of niet) kan hun huisarts vragen om een GMD te openen en te beheren, tijdens een consultatie in de praktijk of tijdens een huisbezoek. Als de patiënt niet in staat is om het zelf aan te vragen, kan een familielid of naaste voor hen vragen om een GMD te openen.

We betalen de volledige beheerskosten van een GMD aan de huisarts via het ziekenfonds van de patiënt. Een GMD is dus gratis voor de patiënt.

Hoe factureert u als arts deze zorg?

Huisartsen zijn verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen tijdens een consultatie met een patiënt die recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. In dit geval hoeft de patiënt het bedrag dat de ziekteverzekering vergoedt niet voor te schieten: hun ziekenfonds betaalt het bedrag rechtstreeks aan de arts.

Voor andere verstrekkingen door een huisarts of specialist is de derdebetalersregeling niet verplicht. Sinds januari 2022 kan u kiezen om het toe te passen, ongeacht de status van de patiënt (met of zonder verhoogde tegemoetkoming).

Gezien het doel van deze nieuwe maatregeling ten voordele van kinderen en jongeren die financieel kwetsbaar zijn, moedigen we het gebruik van de elektronische derdebetalersregeling aan voor alle consultaties en huisbezoeken.

Hier vindt u de lijst van nomenclatuurcodes waarop deze nieuwe maatregel betrekking heeft voor jonge patiënten die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en die een GMD hebben.​​