print

Financiële toegankelijkheid van uw gezondheidszorg

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de kost van vele zorgverstrekkingen (raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.). Dat gebeurt volledig of gedeeltelijk (van het officiële tarief).

Als de verzekering gedeeltelijk tegemoetkomt, dan neemt uw ziekenfonds een deel van de medische kosten ten laste. Het deel dat ten laste is van u, de patiënt, heet ‘persoonlijk aandeel’.

We willen een systeem van gezondheidszorg dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, ook als zij zich in moeilijke situaties bevinden. Daarom hebben we een reeks maatregelen genomen die ervoor zorgen dat u gemakkelijker uw gezondheidszorg kunt betalen.

Op deze pagina:

 

Basismaatregelen voor iedereen

  • De maximumfactuur biedt aan uw gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.
  • Dankzij het globaal medisch dossier (GMD) krijgt u een hogere tegemoetkoming voor een raadpleging bij uw huisarts.
  • Als een huisarts u doorverwijst naar een specialist, dan betaalt u minder voor de raadpleging van die specialist.
  • Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u enkel het persoonlijk aandeel, onder meer bij hospitalisatie of bij de apotheker.
  • Als u een geconventioneerde zorgverlener raadpleegt (arts, tandarts, kinesitherapeut, enz.), dan hebt u de garantie dat u enkel het officiële tarief betaalt.
  • Als u een zorgtraject volgt voor diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie, dan krijgt u de raadplegingen van uw huisarts en van de specialist van uw ziekte volledig terugbetaald.
  • Via  het "statuut van chronisch aandoening" hebt u recht op de derdebetalersregeling of een vermindering van het jaarlijkse maximumbedrag in het kader van de maximumfactuur.
 

Bijkomende maatregelen, afhankelijk van uw financiële situatie

  • Dankzij de verhoogde tegemoetkoming kunt u het bedrag verminderen van de medische kosten die u ten laste zijn.
  • De sociale maximumfactuur biedt aan uw gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.
  • Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u enkel het persoonlijk aandeel als u een huisarts raadpleegt.
 

Uitzonderlijke maatregelen via het Bijzonder solidariteitsfonds

 
Hebt u een medische verstrekking nodig die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet terugbetaalt? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen en voor zeer ernstige aandoeningen een financiële tegemoetkoming krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds.