print

Medisch advies via de telefoon: een specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis

16-03-2020

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg. Dat is vandaag beslist door het Verzekeringscomité van het Riziv. Het Riziv bekijkt ook op welke manier het andere zorgverleners kan ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

Op deze pagina:

Telefonisch advies in 2 situaties

Deze maatregel laat toe dat artsen medische adviezen kunnen verlenen via de telefoon in twee situaties gelinkt aan de Covid-19-crisis:

  • met het oog op ‘triage’ en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19
  • om de continuïteit van zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19 (immunodepressie, ouderen, etc.).

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Voorschriften voor geneesmiddelen gebeuren worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.

Let op: deontologie!

De Nationale raad van de Orde der artsen bepaalt dat een aanpak op afstand (telefonisch, al dan niet met videobeelden) slechts aanvaardbaar is als de arts:

  • de patiënt en zijn medische voorgeschiedenis goed kent
  • inzage heeft in de medische informatie info over de patiënt (medisch dossier)
  • uiteraard ook in staat is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Als er geen medisch dossier bestaat of als de arts er geen toegang toe heeft, dan moet hij de medische voorgeschiedenis en de situatie van de patiënt kunnen begrijpen door een zorgvuldige en volledige anamnese, die vooral betrekking heeft op zijn huidige medicamenteuze behandelingen.

In de praktijk

De software van artsen wordt onmiddellijk uitgebreid met twee nieuwe codes om de facturatie mogelijk te maken.

Om patiënten zo goed mogelijk op te vangen, kunnen huisartsenwachtposten zich nu ook continu bemannen, zowel overdag als ‘s nachts. Het Riziv zal de personeelskosten van de medewerkers ten laste nemen.

Andere zorgverleners

Het Riziv buigt zich momenteel over specifieke maatregelen voor andere zorgverleners om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

Vragen?