print

Zorg op afstand in de COVID-19-context: totaalaanpak voor verschillende zorgberoepen

01-04-2020

Continuïteit van de zorg, veiligheid van patiënt en zorgverlener, vergoeding voor nieuwe verstrekkingen: sinds de start van de crisis, past het RIZIV de regels voor gezondheidszorg en vergoedingen dagelijks aan om te voldoen aan de specifieke behoeften in deze verwarrende COVID-19-context.

Nu ontwikkelt het RIZIV een totaalaanpak waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Dit in overleg met de betrokken actoren.

Deze totaalaanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.

Op deze pagina:

We willen de dienstverlening op afstand voor verschillende zorgberoepen op een globale manier aanpakken.

Hier is een algemeen overzicht van deze nieuwe verstrekkingen op afstand, per type zorgverlener, inclusief de codes voor verstrekkingen, honoraria, vergoedingen voor de patiënt, enz.

Basisprincipes voor zorg op afstand

Hierbij de basisprincipes die gelden voor de verstrekkingen op afstand, opgenomen in de tabel:

 • Toestemming van de patiënt
 • Videocommunicatie via een tool met end-to-end encryptie
 • Patiënt is fysiek en mentaal in staat om met PC te kunnen werken,
 • Realistische duur van de verstrekking
 • Continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies),
 • Beperking in aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie),
 • Vast tarief,
 • Derdebetaler mogelijk of reeds verplicht voorzien
 • Datum inwerkingtreding vanaf 14/03/2020
   

Meer info per zorgberoep

We voegen zo snel als mogelijk gedetailleerde info toe per groep van zorgverleners over het werken op afstand.

Voor volgende zorgverleners is er al info beschikbaar :

Medisch advies via de telefoon: een specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis

Medisch advies via de telefoon: derdebetalerssyteem toepassen als arts bij telefonisch advies

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) uitzonderlijk mogelijk via video tijdens de COVID-19-crisis

Eerstelijnspsychologische zorg: videoconsultatie mogelijk en andere versoepelingen tijdens de COVID19-crisis

Aanpassingen voor dag- en nachthospitalisatie in psychiatrische ziekenhuisdiensten (PZ+PAAZ) tijdens de COVID-19-crisis

De ziekenfondsen werken hard om de nodige vergoedingen uit te betalen binnen een week.

Deze maatregelen over verstrekkingen op afstand worden opgenomen in een ministerieel besluit.

Andere maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van COVID-19

Een van de uitzonderlijke maatregelen die we hebben genomen om zorgverleners, patiënten en burgers te ondersteunen in deze strijd tegen Covid-19, is de mogelijkheid om verstrekkingen op afstand te factureren.

Verstrekkingen, geneesmiddelen, arbeidsongeschiktheid: bekijk het overzicht van onze maatregelen in de verschillende sectoren in onze rubriek Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen COVID 19

Vragen?