print

Een vormingsactiviteit laten erkennen voor de accreditering van artsen en apothekers-biologen

U kunt in België een navormingsactiviteit organiseren in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Hiervoor moet u uw vorming wel laten erkennen.
Als arts of apotheker-bioloog kunt u een vorming laten erkennen waaraan u in het buitenland hebt deelgenomen. U kunt ook wetenschappelijke of didactische werken waaraan u hebt meegewerkt, laten erkennen.

Op deze pagina:


Schrijf u in als organisator van navormingsactiviteiten in België

 
 

Vraag de erkenning aan van een vorming die u in België organiseert

Vraag deze erkenning aan vóór de datum van de vorming via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Opgelet: naar aanleiding van een beslissing van de Accrediteringsstuurgroep kunnen de aanvragen voor erkenning van navormingsactiviteiten uitsluitend ingediend worden via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf juni 2019).

Voor activiteiten in de vorm van afstandsprogramma's (e-learning) moet u eerst uw erkenning als e-learningorganisator aanvragen.

Registreer de aanwezigheden op de vorming die u in België organiseert

 
Registreer de aanwezigheden van de deelnemers via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering voor het einde van de maand die volgt op de maand waarin de vorming plaats vond.
 

Vraag de erkenning aan van een vorming in het buitenland waaraan u deelneemt

 


Vraag de erkenning aan van uw wetenschappelijke of didactische werken

 
 

Accrediteringseenheden krijgen als spreker of moderator

 

 

Accreditering van navormingen inzake e-Gezondheid

In de artsenpraktijk nemen informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een steeds belangrijkere rol in. Aangezien een performante e-gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, passen vormingen die dit thema behandelen perfect binnen het kader van de accreditering voor artsen.

Wat zijn de criteria voor de erkenning van een vorming?

 
 

Hoe worden de accrediteringseenheden toegekend?

 
De paritaire comités kennen credit points (CP) toe volgens het type van navormingsactiviteit.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden