print

Verleng uw accreditering als arts of apotheker-bioloog op het einde van uw loopbaan

Als u als arts of apotheker-bioloog met pensioen bent, of als u uw pensioen hebt aangevraagd, dan kunt u uw accreditering laten verlengen in het eindeloopbaansregime.

Op deze pagina:


Wat zijn de voorwaarden voor de verlenging van uw accreditering?


U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan alle voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen, met uitzondering van de voorwaarde van de activiteitsdrempel.


Wanneer en hoe vraagt u een verlenging voor uw accreditering aan?


Vraag de verlenging minstens 2 maanden vóór het einde van uw lopende accrediteringsperiode aan :
 

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer ontvangt u uw forfaitaire accrediteringshonoraria?


U krijgt de forfaitaire accrediteringshonoraria na de accrediteringsperiode, nadat u de bewijzen van uw deelname aan navormingsactiviteiten en LOK-sessies hebt voorgelegd.

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden