print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: uw rol als arts

De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie verbeteren de aanpak van deze chronische ziekten. Wat is uw rol als huisarts of arts-specialist in deze trajecten?

Op deze pagina:

 

Wat is een zorgtraject voor diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie?

Algemene info over deze zorgtrajecten vindt u op de themapagina’s van onze website.

U verneemt er meer over:

 • de algemene doelstellingen van deze zorgtrajecten
 • de voordelen voor de patiënt
 • de voorwaarden voor de patiënt om in een van deze zorgtrajecten te kunnen stappen en de modelcontracten die u kunt gebruiken
 • de start en het einde van deze zorgtrajecten

Wat is uw rol als huisarts?

U bent de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met zowel patiënt als specialist.

Dat zorgplan omvat onder meer:

Concreet betekent dat:

 • uw patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en follow-up van het ziekteverloop en zo nodig het zorgplan aanpassen.

Meer details over de specifieke ondersteuning van uw patiënt in het zorgtraject diabetes type 2

Meer details over de specifieke ondersteuning van uw patiënt in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Uw voordelen als huisarts

 • U kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.
 • U kunt beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving, zijn arts-specialist en de andere betrokken zorgverleners.
 • Als beheerder van het globaal medisch dossier versterkt u uw centrale positie in het zorgproces.
 • Voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium.

Wie mag een zorgtraject ondertekenen?

Enkel erkende huisartsen (bevoegdheidscodes 003, 004, 007 en 008) mogen een zorgtraject ondertekenen. Dit betekent dus dat een huisarts in opleiding (bekwaamheidscodes 005 en 006) en een huisarts met verworven rechten (bekwaamheidscodes 001, 002) geen zorgtraject kunnen ondertekenen. Indien zij toegang hebben tot het globaal medisch dossier kunnen ze wel zelfzorgmateriaal voorschrijven.

Wat is uw rol als arts-specialist?

U hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige, u werkt nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Concreet betekent dit:

 • u ontwikkelt een partnerschap met de huisarts en de andere zorgverleners
 • u verwijst de patiënt terug naar de huisarts
 • u overlegt en communiceert met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • u ondersteunt, op hun vraag, de huisarts en andere zorgverleners die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • u informeert uw patiënt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject.

Uw voordelen als arts-specialist

 • U kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.
 • U kunt beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving, zijn huisarts en de andere betrokken zorgverleners.
 • Voor een patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)