print

Feedback over de huisartsenpraktijken - Resultaten Lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s) voor de prestatiegeneeskunde (data 2016)

Begin 2019 ontvingen actieve huisartsen individuele feedback met betrekking tot het voorschrijfgedrag binnen hun praktijk inzake geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken. Analoog daaraan werd feedback ontwikkeld voor de LOKs.

De feedback voor de LOKs wordt ter beschikking gesteld onder vorm van een Excelbestand en een PowerPointpresentatie die u kan downloaden via onze website.

Op deze pagina:


Waarvoor kan de feedback voor de LOK’s nuttig zijn?

De informatie in de feedback draagt bij tot de doelstellingen van de LOK’s, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door middel van ‘peer review’.

Welke feedbackinformatie is beschikbaar voor de LOK’s?

In dit Excelbestand vindt u per LOK de resultaten van de indicatoren uit het individueel activiteitenverslag aan de huisartsen.

Voor meer informatie over dit bestand kan u de toelichting en de verklaring van de kolomnamen raadplegen.

Een PowerPointpresentatie die kan gebruikt worden op een LOK-vergadering ter bespreking van de individuele feedbacks is beschikbaar.

Deze presentatie bevat alle gedetailleerde boodschappen uit de individuele feedback.

De boodschappen worden geïllustreerd aan de hand van twee soorten resultaten:

  • de verdeling van de resultaten per solopraktijk of groepspraktijk over het hele land (analoog aan de individuele feedback),
  • de verdeling van de gemiddelden per LOK per provincie.

Er zijn ook presentaties beschikbaar per thema:

Waarop is deze feedback voor de LOK’s gebaseerd?

De feedback is gebaseerd op de individuele activiteitenverslagen, verstuurd aan de huisartsen begin 2019 (gegevens 2016).

Wat is uw mening over het individueel activiteitenverslag?

Graag kennen wij uw mening over het individueel activiteitenverslag. U kan een online evaluatieformulier invullen.

Wie is de initiatiefnemer van deze feedback?

De “Cel Doelmatige Zorg”, met de steun van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), is de initiatiefnemer van deze feedback.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be