print

Erkenningscriteria voor een vorming gesponsord door de farmaceutische industrie in het kader van de accreditering

De Accrediteringsstuurgroep erkent vormingen gesponsord door de farmaceutische industrie en kent er accrediteringseenheden aan toe als de inhoud van de vorming en haar omkadering voldoen aan bepaalde criteria.

Op deze pagina:


Criteria met betrekking tot de inhoud van de vorming

  • De farmaceutische industrie kan niet optreden als verantwoordelijke organisator, maar enkel als sponsor.
  • De organisator van de vorming is een medische organisatie. Ze is verantwoordelijk voor de inhoud van de vorming en haar beheer (voorbereiding van de inhoud, uitwerking van de beoogde doelstellingen, voorstelling van sprekers en moderatoren, keuze van didactische technieken, enz.).
  • De organisator legt het programma altijd eerst voor advies voor aan het betrokken paritair comité.
  • Het onderwerp van een conferentie beperkt zich nooit tot slechts één farmaceutisch product.Criteria met betrekking tot de omkadering van de vorming

  • Het afdrukken van de uitnodigingen, programma's, cursusmateriaal enz. gebeurt op papier met briefhoofding van de verantwoordelijke organiserende medische organisatie. De naam van de sponsor mag er eventueel discreet op staan.
  • In de conferentieruimtes zijn geen reclamestands toegestaan. Hiervoor wordt een speciale ruimte voorzien (hall, receptie enz.).
  • De sponsoring kan betrekking hebben op alle modaliteiten die nodig zijn voor de organisatie van een navormingsactiviteit, met uitzondering van de rechtstreekse betaling door de firma van de honoraria van de spreker en moderatoren. De organiserende medische organisatie betaalt deze honoraria rechtstreeks om de vereiste onafhankelijkheid te garanderen.
  • De sponsor wordt altijd duidelijk geïdentificeerd, en elke reclameboodschap wordt duidelijk geïdentificeerd en beperkt in ruimte en tijd.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden