print

Uw accreditering als u geneeskunde in het buitenland of in een grensgebied beoefent

U bent erkend in het buitenland, u wilt geneeskunde in het buitenland beoefenen of u werkt in een grensgebied? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden accreditering verkrijgen, ze verlengen of opschorten.

Op deze pagina:


U bent erkend in het buitenland en begint een praktijk in België


Vraag uw accreditering aan
 1.  Schrijf u in voor een lokale kwaliteitsgroep (LOK).
 2. Vraag uw accreditering ten laatste 3 maanden na de toekenning van uw RIZIV-nummer :

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op die waarin wij uw conforme aanvraag hebben ontvangen.

Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.

Verleng uw accreditering

U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen (al meer dan 3 maanden erkend).

U bent erkend in België en werkt tijdelijk in het buitenland

De stappen om bij uw terugkeer in België accreditering te verkrijgen, zijn afhankelijk van uw situatie.

U vertrekt naar het buitenland op het moment van uw erkenning of binnen de 3 maanden erna

 • Schrijf u meteen bij terugkomst in België in voor een lokale kwaliteitsgroep (LOK).
 • Vraag uw accreditering aan bij terugkomst in België, en dat ten laatste 3 maanden na aanvang van uw activiteit in België:

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op die waarin wij uw conforme aanvraag hebben ontvangen.

Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.

U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen.

U bent naar het buitenland vertrokken tijdens of aan het eind van een accrediteringsperiode, vóór 1 juli 2009

 1. Schrijf u meteen bij terugkomst in voor een lokale kwaliteitsgroep (LOK).
 2. Dien ten laatste 3 maanden na aanvang van uw activiteit in België het volgende in:
  • een bewijs van uw activiteit in het buitenland
  • een bewijs van een afdoende deelname aan navormingsactiviteiten en LOK-sessies tijdens uw laatste accrediteringsperiode in België.

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op die waarin wij uw conforme aanvraag hebben ontvangen.

Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.

U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen.

U bent naar het buitenland vertrokken (of gaat vertrekken) tijdens of aan het eind van een accrediteringsperiode, na 1 juli 2009

Als u uw accreditering wilt opschorten en ze na uw terugkeer wilt voortzetten:

 1. Breng de Afdeling accreditering vooraf op de hoogte van uw vertrek naar het buitenland.
 2. Schrijf u meteen bij terugkomst in voor een lokale kwaliteitsgroep (LOK).
 3. Dien ten laatste 3 maanden na aanvang van uw activiteit in België het volgende in:
  • een bewijs van uw activiteit in het buitenland
  • een bewijs van een afdoende deelname aan navormingsactiviteiten en LOK-sessies tijdens uw laatste accrediteringsperiode in België.

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op die waarin wij uw conforme aanvraag hebben ontvangen.

Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.

U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen.


U beoefent de geneeskunde in een grensgebied

U kunt uw accreditering verkrijgen en behouden als u minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken als huisartsen heeft of deactiviteitsdrempel voor uw specialiteit. Om die drempel te bereiken, kunt u uw verstrekkingen in België en het buitenland cumuleren, op voorwaarde dat u zelf het bewijs van uw verstrekkingen in het buitenland levert.

We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom werd voorgesteld om de (activiteits)drempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. U kan meer informatie vinden op deze pagina.

U moet ook beantwoorden aan alle andere voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen.

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden