print

Uw e-learnings laten erkennen voor de accreditering van artsen en apothekers-biologen

U kunt een opleiding op afstand (e-learning) organiseren in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Sinds januari 2020 bestaat er een nieuwe procedure om uw e-learnings te laten erkennen: eerst moet u zich specifiek als e-learningorganisator laten erkennen. Daarna moet u een erkenning aanvragen voor elke module van uw opleiding.

Op deze pagina:

De criteria voor erkenning als e-learningorganisator

Om als e-learningorganisator te worden erkend, moet uw medische organisatie een aantal criteria respecteren, meer bepaald met betrekking tot:

  • de medische organisatie als dusdanig
  • het gebruikte didactisch materiaal
  • de naleving van bepaalde juridische vereisten
  • de onafhankelijkheid van de medische organisatie ten opzichte van de industrie.

Al deze criteria zijn opgenomen in het reglement voor de erkenning van e-learningorganisatoren.

Vraag uw erkenning als e-learningorganisator aan

Vul het formulier met de aanvraag tot erkenning als e-learningorganisator in en bezorg het ons.

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

Als de Accrediteringsstuurgroep uw aanvraag goedkeurt, dan zult u uw specifiek nummer van e-learningorganisator ontvangen.

Vraag de erkenning van elke e-learningmodule die u organiseert

Als organisator moet u een erkenning aanvragen voor elke module van uw opleiding, door gebruik te maken van de onlinetoepassing voor het beheer van de accreditering. Als erkend e-learningorganisator zal uw aanvraag automatisch een goedkeuring krijgen.

Bezorg de aanwezigheidslijsten van de deelnemers aan uw e-learning

Registreer de aanwezigheden van de deelnemers via de onlinetoepassing voor het beheer van de accreditering vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de deelnemers uw e-learning hebben gevolgd.

Bezorg uw specifiek jaarverslag voor uw e-learnings

Aan het eind van elk kalenderjaar moet u ons een jaarverslag bezorgen om aan de Accrediteringsstuurgroep voor te leggen. Dit verslag moet de volgende documenten bevatten:

Niet-naleving van de vastgelegde voorwaarden kan leiden tot mogelijke sancties door de Accrediteringsstuurgroep.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden