print

Verslag van uw activiteit als huisarts over voorschrijfgedrag in 2016

Bent u huisarts? Dan hebt u begin 2019  van ons waarschijnlijk een individueel activiteitenverslag (of “feedback”) ontvangen over uw praktijk.

Dat verslag weerspiegelt uw activiteit in 2016 over het voorschrijven van geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en pre-operatieve onderzoeken.

Op deze pagina:


Wie ontvangt het individueel activiteitenverslag?

De feedback is gericht op praktijkniveau (solo-, of groepspraktijk); artsen die deel uitmaken van dezelfde praktijk ontvangen dezelfde feedback. De feedback werd zowel voorzien voor praktijken binnen de prestatiegeneeskunde, als voor medische huizen / wijkgezondheidscentra.

Om een individueel activiteitenverslag te ontvangen, moet uw praktijk een minimale activiteitsdrempel bereiken (2016):

 • Prestatiegeneeskunde:
  • minstens 500 patiëntencontacten in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
  • minstens 100 toegewezen patiënten
    
 • Medische huizen:
  • minstens 100 toegewezen patiënten

Patiënten die in een woonzorgcentrum verblijven werden niet opgenomen in de feedback.

Een samenvatting van uw activiteitenverslag werd verstuurd per post, een uitgebreide versie via de e-healthbox. U kan in uw e-healthbox het bericht opzoeken op basis van de naam van de verzender (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) of de beschrijving van het bericht (Individuele feedback huisartsen).

Binnen de prestatiegeneeskunde ontvingen 9881 huisartsen uit 7080 verschillende praktijken een activiteitenverslag. Voor de medische huizen ontvingen 588 huisartsen uit 154 verschillende praktijken een activiteitenverslag.

Waarvoor kan dit activiteitenverslag nuttig zijn?

Het activiteitenverslag laat toe uw praktijkvoering te vergelijken met deze van uw collega-huisartsen in de vergelijkingsgroep. Het verslag bevat gegevens over:

 • uw patiëntenbestand
 • geneesmiddelenvoorschriften
 • voorschriften inzake klinische biologie
 • voorschriften inzake medische beeldvorming en pre-operatieve onderzoeken.

Met het verslag willen we focussen op het doelmatige gebruik van geneesmiddelen, klinische biologie en medische beeldvorming binnen de huisartsgeneeskunde.

Ter info: 

Wat is uw mening over het verslag?

Graag kennen wij uw mening over het verslag. U kan een online evaluatieformulier invullen.

Wie is de initiatiefnemer van het verslag?

De “Cel Doelmatige Zorg”, met de steun van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), is de initiatiefnemer van het verslag.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be