Verleng uw accreditering als arts of apotheker-bioloog op het einde van uw loopbaan

Als u als arts of apotheker-bioloog met pensioen bent, of als u uw pensioen hebt aangevraagd, dan kunt u uw accreditering laten verlengen in het eindeloopbaansregime.


Wat zijn de voorwaarden voor de verlenging van uw accreditering?


U kunt uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan alle voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen, met uitzondering van de voorwaarde van de activiteitsdrempel.


Wanneer en hoe vraagt u een verlenging voor uw accreditering aan?


Vraag de verlenging minstens 2 maanden vóór het einde van uw lopende accrediteringsperiode aan :
 

Wanneer ontvangt u uw forfaitaire accrediteringshonoraria?


U krijgt de forfaitaire accrediteringshonoraria na de accrediteringsperiode, nadat u de bewijzen van uw deelname aan navormingsactiviteiten en LOK-sessies hebt voorgelegd.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 augustus 2017