print

Feedback over uw ‘voorschrijfgedrag antibiotica’

Bent u huisarts of werkt u voor een medisch huis? Dan kreeg u in 2010 mogelijk een ‘feedback antibiotica’ van ons. Dat document gaf weer welke types van antibiotica u voorschreef en hoe vaak u dat deed.

Op deze pagina:

Wat is een ‘feedback antibiotica’?

Een ‘feedback antibiotica’ is een document dat wij opmaken voor huisartsen en medische huizen. De meest recente feedback stuurden wij in 2010, met gegevens van 2007.

Aan de hand van zo’n feedback willen wij huisartsen en medische huizen:
 • informeren over de wetenschappelijke aanbevelingen met betrekking tot ambulant voorschrijven van anti-infectieuze behandelingen
 • inzicht geven in de manier waarop zij antibiotica voorschrijven (= welke types antibiotica en hoe vaak), via praktijkrelevante cijfers
 • stimuleren om antibiotica rationeel voor te schrijven en zo de toename van microbiële resistentie een halt toe te roepen.

Wie krijgt een ‘feedback antibiotica’?

Om een ‘feedback antibiotica’ te krijgen, moet u aan de volgende criteria voldoen :

 • als huisarts: u moet een minimumaantal patiënten hebben (feedback 2010: minstens 200 patiënten in 2007)
 • als huisarts/medisch huis: u moet een minimumaantal keer antibiotica voorgeschreven hebben (feedback 2010: minstens 10 keer in 2007).

In 2010 hebben wij de feedback gestuurd naar:

 • 9.291 huisartsen
 • 76 medische huizen.

Opbouw van een ‘feedback antibiotica’

Een ‘feedback antibiotica’ geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is uw patiëntenbestand?
 • Welk type antibiotica schrijft u voor?
 • Hoeveel antibiotica schrijft u voor?
 • Hoe is uw voorschrijfgedrag van antibiotica geëvolueerd?

Een anoniem voorbeeld van de ‘feedback antibiotica’ van 2010:

Aan de slag met een ‘feedback antibiotica’

Met een ‘feedback antibiotica’ kunt u als huisarts/medisch huis concreet aan de slag:

 • U kunt individueel uw cijfers vergelijken met die van andere huisartsen/medische huizen.
 • U kunt uw cijfers bespreken en vergelijken met die van de collega’s in uw LOK-groep.

Wetenschappelijke aanbevelingen

Een ‘feedback antibiotica’ moet u altijd plaatsen in een wetenschappelijk kader. Zo legt de feedback van 2010 de link met de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (opgemaakt en bijgewerkt door BAPCOC (URL4) - de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid). Die gids geeft aanbevelingen om doordacht antibiotica voor te schrijven.

We hebben een samenvattende tabel van de gids opgestuurd naar alle huisartsen en medische huizen.

Meer weten over de feedback 2010?

Raadpleeg dan:

Contacten

Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

E-mail: nrkp-cnpq@riziv-inami.fgov.be

​Directie RDQ, Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel