print

Terugbetaling van radiofarmaceutische producten

Radiofarmaceutische producten bestaan uit een diverse groep van producten met verschillende statuten: farmaceutische specialiteiten, magistrale bereidingen en medische hulpmiddelen. Ze worden gebruikt voor het opsporen en het behandelen van diverse aandoeningen.

De ziekteverzekering betaalt heel wat radiofarmaceutische producten volledig of gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:

 

Wat is een radiofarmaceutisch product?

Radiofarmaceutische producten worden gedefinieerd in de ruime zin.
'Een radiofarmaceutisch product is ‘een product bestemd voor diagnostische en/of radiotherapeutische toepassingen in de geneeskunde dat ofwel zelf radioactief is ofwel radioactief gemaakt wordt door combinatie met een radionuclide’.

Ze worden gebruikt voor het opsporen en het behandelen van diverse aandoeningen.
De expertise omtrent de radio-farmaceutische producten is gebundeld in één orgaan: de Technische raad voor radio-isotopen.

Welke types van radiofarmaceutische producten betalen we terug?

Radiofarmaceutische producten bestaan uit een diverse groep van producten met verschillende statuten.

 1. radiofarmaceutische specialiteiten :
  • Radionuclidengeneratoren
  • Kits
  • Radionuclideprecursoren
  • Andere
 2. Medisch hulpmiddelen die radiofarmaceutische producten zijn
 3. Magistrale bereidingen die radiofarmaceutische producten zijn

De ziekteverzekering betaalt heel wat van deze radiofarmaceutische producten volledig of gedeeltelijk terug.

Voor welke radiofarmaceutische producten is er een terugbetaling?oor welke radiofarmaceutische producten is er een terugbetaling?

Hoeveel bedraagt de terugbetaling van een radiofarmaceutisch product?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (Het remgeld van een radiofarmaceutisch product)

Hoe verloopt de terugbetalingsprocedure voor radiofarmaceutische producten?

De terugbetalingsprocedure voor radiofarmaceutische producten is gebaseerd op een systeem dat vergelijkbaar is met dat van de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten:

 • een nominatieve lijst met vergoedbare producten
  • Een radiofarmaceutisch product is enkel vergoedbaar indien het nominatief vermeld wordt in de lijst van de vergoedbare radiofarmaceutische producten (referentielijsten en referentiebestanden)
  • De lijst is ingedeeld in 2 hoofdstukken
   • Hoofdstuk I: radiofarmaceutische producten voor behandeling van uw aandoening
   • Hoofdstuk II: radiofarmaceutische producten voor het opsporen van uw aandoening
 • een evaluatie van een aanvraagdossier door een adviserend orgaan (De Technische raad voor radio-isotopen) ingediend door de Ondernemingen verantwoordelijk voor radiofarmaceutische producten
 • een procedure met vastgestelde termijnen
 • de beslissing omtrent de vergoeding van het radiofarmaceutisch product is gebaseerd op 5 objectieve criteria waarbij de vergoedingsbasis toegekend wordt in functie van de waarde van het radiofarmaceutisch product.

Onder welke voorwaarden betalen we een radio-farmaceutisch product terug?

Een radiofarmaceutisch product kan terugbetaald worden als volgende 4 voorwaarden voldaan zijn:

 • De apotheker/de dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis stelt het radiofarmaceutisch product ter beschikking.
 • Het radiofarmaceutisch product staat op de lijst van de radiofarmaceutische producten waarvoor een terugbetaling voorzien is.
 • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

 

Contacten

Secretariaat Technische raad voor radio-isotopen

Tel: +32(0)2 739 72 03 en +32(0)2 739 78 26

E-mail: TRRI-CTRI@riziv-inami.fgov.be