print

Detecteer en behandel diabetes zo vroeg mogelijk: het RIZIV lanceert opstarttraject op 1 januari 2024

27-10-2023

Het aantal mensen met diabetes type 2 blijft toenemen en veel patiënten krijgen niet (vroeg genoeg) een diagnose. Mensen met diabetes kunnen in België verschillende vergoede zorgen krijgen. Toch merken het RIZIV en zijn partners op dat het voortraject voor beginnende diabetespatiënten onderbenut blijft. We willen ervoor zorgen dat meer mensen met diabetes type 2 vanaf het begin van de ziekte behandeld worden, de toegankelijkheid van de zorg verbeteren en de opvolging vergemakkelijken.

Op 1 januari 2024 lanceren we het opstarttraject: een consolidatie van het voortraject dankzij een versterkte organisatie van de zorg en uitgebreide terugbetaling. Hierbij blijft de focus op geïntegreerde multidisciplinaire zorg: huisartsengeneeskunde, tandheelkundige zorg, diëtetiek, podotherapie, diabeteseducatie, enz.

Door te luisteren naar het werkveld zal het opstarttraject inspelen op bepaalde behoeften die door het veld worden geïdentificeerd: detectietools, aanpassingen van het traject, belang van diabeteseducatie, enz.

In november zetten wij onze informatie- en uitwisselingsgesprekken met de betrokken zorgverleners en verenigingen voort, o.a. via webinars.

Op deze pagina:


Beginnende diabetespatiënt: te vaak niet gediagnosticeerd 

Het aantal diagnoses van diabetes type 2 neemt voortdurend toe, ook bij jongeren. Het Intermutualistisch Agentschap schat dat ruim één op de drie mensen met diabetes niet weet dat zij het hebben. Een vroege diagnose maakt het mogelijk om ernstigere gevolgen voor de gezondheid van patiënten en voor de sociale zekerheid als geheel te voorkomen.  

In België is er een ruim aanbod aan zorg beschikbaar voor mensen met diabetes. Diabetespatiënten in een vergevorderd stadium worden goed opgevolgd binnen het ‘zorgtraject diabetes type 2’ of via een ‘diabetesovereenkomst’ in een gespecialiseerd centrum. Patiënten met beginnende diabetes blijven nog te vaak onder de radar. We constateerden dat het “Voortraject” (zorgmodel "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”) onderbenut bleef.

Binnen de begroting 2022 kende de Algemene Raad van het RIZIV 5 miljoen euro toe aan een transversaal project, met als prioriteit: het vergemakkelijken van de toegang tot ondersteuning en zorg voor diabetes vanaf het begin van de ziekte.

Meer vergoede zorg voor meer patiënten

Concreet zal het nieuwe opstarttraject het voortraject vervangen.

Huisartsen spelen een centrale rol in dit opstarttraject: zodra een diagnose gesteld is, kan de patiënt rekenen op hun ondersteuning. Afhankelijk van de behoeften kan de arts doorverwijzen naar andere zorgverleners raadpleegt.

Onderzoeken tonen aan dat de sociaaleconomische situatie een impact heeft op hoe snel diabetes wordt gedetecteerd of gecontroleerd. We breiden daarom onze vergoedingen uit, niet alleen voor beginnende diabetes maar ook voor patiënten met ernstige diabetes die opgevolgd worden in een zorgtraject of via de diabetesconventie. Bijvoorbeeld:

  • We schrappen het remgeld voor het jaarlijks mondonderzoek, om diabetespatiënten aan te moedigen jaarlijks naar de tandarts te gaan. Zo wordt het jaarlijks mondonderzoek gratis voor diabetespatiënten, in een opstarttraject, een zorgtraject of een diabetesovereenkomst.
     
  • We schrappen het remgeld van de verstrekkingen podologie en diëtetiek, om diabetespatiënten aan te moedigen hier meer gebruik van te maken. Zo worden deze verstrekkingen gratis voor patiënten in het opstarttraject.
     
  • We maken diabeteseducatie gratis voor alle patiënten met diabetes type 2 en een GMD, ongeacht hun leeftijd of risicofactoren. Zo hebben patiënten makkelijker toegang tot informatie om hun ziekte beter begrijpen en behandelen. Omdat de kwaliteit van deze sessies een belangrijk punt is, zal de rol van diabeteseducator worden versterkt: ten minste één van de sessies zal worden uitgevoerd door een erkende diabeteseducator. Zorgverleners die de andere sessies kunnen uitvoeren, zullen een opleiding kunnen volgen.
     

Administratieve vereenvoudiging voor zorgverleners

Naast de andere obstakels voor de route die tot nu toe is voorgesteld voor mensen met vroege diabetes, heeft een analyse van de technisch-medische raad de administratieve lasten voor zorgverleners benadrukt. Daarom zal het traject automatisch verlengbaar zijn tegen januari 2025. De digitalisering van het zorgprotocol in het medisch dossier is momenteel in ontwikkeling.

We willen medicijnen voorschrijven als onderdeel van het opstarttraject zo eenvoudig maken als het voorschrijven als onderdeel van andere diabetesfollow-ups. Deze verandering zal mogelijk niet van kracht zijn vanaf 1 januari 2024, maar blijft een prioriteit.

Webinars in november voor de betrokken stakeholders

Waarom leggen we de nadruk op het medisch dossier en het delen van gegevens tussen alle betrokken zorgverleners? Welke hulpmiddelen kunnen artsen gebruiken, vooral bij de identificatie van diabetespatiënten? Welke honoraria bestaan er en hoe kan u aan ons factureren?

Deze informatie verschijnt binnenkort op de website. We willen ook onze directe contacten met de betrokken zorgverleners en verenigingen voortzetten. In november organiseren we webinars, zoals we deze zomer ook al deden.​