print

Tarieven uithangen verplicht voor bepaalde zorgverleners

08-03-2024

Met de wet van 27 oktober 2021 werd voorzien in een verplichting voor zorgverleners om de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen te afficheren (bepaald op het niveau van de hele discipline).
Uiteraard wanneer een patiënt zorg krijgt, is het belangrijk dat die weet wat die moet betalen. Zo kan die een geïnformeerde beslissing nemen over hun behandeling. 
Daarom hebben we affiches ontwikkeld waarmee u uw patiënten gemakkelijk kan informeren over de prijs van de meest gebruikelijke verstrekkingen in uw discipline. Deze affiches werden opgesteld in samenwerking met de commissie van uw sector.

Op deze pagina:

Wie moet hun tarieven afficheren?

Vanaf 1 maart 2024 (de publicatiedatum van de affiches in het Belgisch Staatsblad) wordt de weergave van deze affiches met de tarieven verplicht voor de volgende sectoren:

Voor artsen zijn de affiches nog niet verplicht. We communiceren hierover zodra dat zo is.

Deze informatiecampagne is gericht op zorgverleners. Een informatiecampagne voor zorgpatiënten zal later worden georganiseerd tijdens het tweede semester van 2024.

Om zorgverleners de tijd te geven om zich aan deze nieuwe regelgeving aan te passen, voorzien we pas in de 2de helft van 2024 een informatiecampagne voor patiënten.

Welke informatie bevatten de affiches?

De affiches bevatten de informatie die zorgverleners aan de patiënt moeten communiceren, duidelijk en voorafgaand aan de verstrekking voor de meest voorkomende verstrekkingen van hun sector:

 • De algemene informatie van de zorgverlener
 • De conventiestatus (volledig, gedeeltelijk en wanneer, of niet)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
 • Als de zorgverlener in een medisch huis werkt: de kosten van de prestaties als onderdeel van het forfaitaire bedrag

Waar moeten de tarieven zichtbaar zijn?

Deze affiches moeten op een zichtbare plaats worden geplaatst:

 • In de praktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer)
 • In ziekenhuizen, waar de zorgverlener op ambulatoire basis en voor eigen rekening werkt (bv. in het kabinet)
 • Via online kanalen, als de zorgverlener er heeft (bijvoorbeeld website)

Download de affiches

De verplichte affiches zijn voor elke zorgverlener beschikbaar op onze website: Professionals.

Meer info

Ons centraal contactpunt: het Service Center Gezondheid

Vindt u geen rechtstreekse contactpersoon of hebt u een algemenere vraag? Contacteer ons via het Service Center Gezondheid:

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
 • via het contactformulier.

Het Service Center Gezondheid is opgericht in het kader van de samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG.