print

Opstarttraject diabetes vanaf 1 januari 2024: Wat verandert er voor zorgverleners?

21-12-2023

Zoals aangekondigd vervangt het Opstarttraject voor patiënten met diabetes type 2 vanaf 1 januari 2024 het “Voortraject” (of zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”). Dit heeft gevolgen voor enkele nomenclatuurcodes.

Dit nieuwe traject is een antwoord op de nood aan vroegere diagnose en behandeling voor mensen met diabetes type 2, vanaf het begin van de ziekte. Mensen met diabetes kunnen nu al vergoede zorgen krijgen. Toch blijft het aantal mensen met diabetes type 2 toenemen. Bijna 200.000 mensen zullen deze nieuwe opvolging kunnen gebruiken.

Het Opstarttraject diabetes geeft een booster aan deze vroegtijdige zorg, door de organisatie van de zorg te versterken, de toegankelijkheid ervan te verbeteren met een uitgebreide terugbetaling en de opvolging te vergemakkelijken. De focus blijft op geïntegreerde multidisciplinaire zorg: huisartsengeneeskunde, diëtetiek, podologie, diabeteseducatie en tandzorg.

Vanaf 1 januari veranderen voor de betrokken zorgverleners enkele nomenclatuurcodes.

Op deze pagina:

Meer vergoede zorg voor meer patiënten

Huisartsen spelen een centrale rol in dit Opstarttraject voor patiënten met diabetes type 2: na de diagnose kan de patiënt rekenen op een specifieke ondersteuning van hun huisarts. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts ook andere zorgverleners raadplegen.

Naast de opvolging door de huisarts, stimuleren we het zorggebruik. We breiden onze vergoedingen uit voor diabetes in een vroeg stadium via dit Opstarttraject, maar ook voor patiënten met ernstige diabetes die behandeld worden in een Zorgtraject Diabetes type 2 of in een gespecialiseerd centrum via de Diabetesconventie tussen het RIZIV en de ziekenhuizen.

3 voorwaarden voor uw patiënt het Opstarttraject kan volgen

Het nieuwe Opstarttraject is bedoeld voor mensen met diabetes type 2, in een vroeg stadium van de ziekte. Voor uw patiënt behandeld kan worden in het kader van dit nieuwe Opstarttraject, moet die:

 • een diagnose diabetes type 2 hebben
 • een DMG hebben
 • NIET behandeld worden in het Zorgtraject Diabetes type 2 of via de Diabetesconventie

Wat verandert er voor u als huisarts?

Het nieuwe Opstarttraject Diabetes plaatst u nog meer in het hart van het zorgproces en breidt uw rol uit:

 • Na de diagnose start u het Opstarttraject op en bepaalt u samen met uw patiënt doelstellingen. U moet geen contract ondertekenen en er is geen goedkeuring nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds.
 • Afhankelijk van de behoeften van uw patiënt stelt u voor om andere zorgverleners te betrekken.
 • U bent verantwoordelijk voor de voorschriften en de registratie van doelstellingen, medische gegevens en verslagen van de andere geraadpleegde zorgverleners.

U kan een diabetoloog inschakelen om uw patiënt door te verwijzen naar het Zorgtraject Diabetes Type 2 of naar de Diabetesconventie.

Enkele nomenclatuurcodes veranderen vanaf 1 januari 2024: U kan dan de nomenclatuur voor het Voortraject niet meer gebruiken. Om het Opstarttraject van uw patiënt te starten en op te volgen, gebruikt u deze nomenclatuurcodes:

 • 400374 (vervangt de code 102852)
 • 400396 in medische huizen met forfaitaire tegemoetkoming (vervangt de code 109594)

De softwarebedrijven voeren de nodige aanpassingen uit tegen 1 januari 2024.

Om uw patiënt van het (oude) voortraject naar het opstarttraject over te schakelen, moet u enkel deze nieuwe codes gebruiken.

Als u uw patiënt doorverwijst naar een diëtist, podoloog of een diabeteseducatiesessie, zal uw voorschrift altijd op papier staan. Houd er rekening mee dat diabeteseducatie wordt uitgebreid naar alle patiënten in het opstarttraject.

Dit nieuw Opstarttraject is ook bedoeld om zo snel mogelijk de andere succesfactoren op te nemen die zijn geïdentificeerd door de actoren op het terrein. Deze zullen niet allemaal klaar zijn voor de start van 2024, maar blijven een prioriteit voor ons:

 • Geneesmiddelen voorschrijven: u zal de nodige geneesmiddelen in het kader van het Opstarttraject binnenkort even makkelijk kunnen voorgeschreven als voor andere diabetespaden (in de loop van 2024), zonder voorafgaande toestemming. De softwarebedrijven voegen een nieuwe optie toe aan de lijst “terugbetalinginstructies” voor een voorschrift.
 • De digitalisering van het zorgprotocol in het medisch dossier. Hieraan werken we al met softwarebedrijven.
 • De automatische verlenging van een opstarttraject wordt mogelijk in januari 2025.

Wat verandert er voor u als diëtist?

Vanaf 1 januari 2024 vergoeden we 2 diëtetieksessies van 30 minuten per jaar volledig voor diabetespatiënten, ongeacht of ze worden opgevolgd via een Opstarttraject of via een Zorgtraject Diabetes type 2.

Enkele nomenclatuurcodes voor de diëtetieksessies veranderen vanaf 1 januari 2024:

De verstrekking 771131 wordt afgeschaft.

Gebruik de nieuwe pseudocodes voor uw individuele diëtetieksessies:

 • 771816 voor een diabetespatiënt die wordt gevolgd in het kader van het nieuwe opstarttraject
 • 771794 voor een diabetespatiënt die in een Zorgtraject Diabetes type 2 zit

Voor deze twee verstrekkingen vergoeden we 100% van uw honoraria. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Nomenclatuurcode 794010 voor uw diëtetiekverstrekkingen kan u voortaan uitsluitend aanrekenen voor patiënten in een Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie. De vergoedingsvoorwaarden voor deze verstrekking code blijven ongewijzigd.

Wat verandert er voor u als podoloog?

Vanaf 1 januari 2024 vergoeden we 2 podologiesessies van 45 minuten per jaar volledig voor diabetespatiënten met een verhoogd risico op voetproblemen, ongeacht of ze worden opgevolgd in een Opstarttraject, in een Zorgtraject Diabetes type 2 of via een diabetesconventie.

De nomenclatuurcodes voor deze individuele podologiesessies veranderen niet:

 • 771153 voor een diabetespatiënt die wordt gevolgd in het kader van het nieuwe Opstarttraject of via een diabetesconventie
 • 794032 voor een diabetespatiënt die in een Zorgtraject Diabetes type 2 zit

Voor deze twee verstrekkingen vergoeden we 100% van uw honoraria. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Wat verandert er voor de diabeteseducatie in het kader van dit Opstarttraject?

We zullen 4 sessies diabeteseducatie van 30 minuten per jaar volledig vergoeden. Zo willen we het gebruik van diabeteseducatiesessies aanmoedigen en patiënten een beter inzicht geven in hun ziekte en hoe ze er mee kunnen omgaan. Dit in het kader van het Opstarttraject, ongeacht de leeftijd of cardiovasculaire risicofactoren. 

Tegelijkertijd met een verhoging van de honoraria in 2024, wilden we ook de rol van diabeteseducatoren versterken: minstens één van de gratis sessies zal worden uitgevoerd door een zorgverlener met een erkenning als diabeteseducator.

Aangezien de kwaliteit van deze sessies belangrijk is moeten zorgverleners die diabeteseducatiesessies kunnen uitvoeren maar de erkenning niet hebben, jaarlijks een opleiding van minimum 2 uur volgen over diabetes(educatie).

De nomenclatuurcodes voor deze diabeteseducatiesessies veranderen niet:

 • Voor diabeteseducatoren: 794253 (individuele sessie) of 794334 (groepssessie)
 • Voor diëtisten: 794275 (individuele sessie) of 794356 (groepssessie)
 • Voor apothekers: 794290 (individuele sessie) of 794371 (groepssessie)
 • Voor verpleegkundigen: 794312 (individuele sessie)
 • Voor kinesitherapeuten: 794393 (groepssessie)

Voor deze verstrekkingen vergoeden we 100% van de honoraria. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Wat verandert er voor u als tandarts?

We schaffen het remgeld van het jaarlijkse mondonderzoek af voor alle diabetespatiënten ouder dan 18 jaar, ongeacht of ze worden opgevolgd via het nieuwe Opstarttraject, via een Zorgtraject of via een Diabetesconventie. Zo willen we het gebruik ervan aanmoedigen.

De nomenclatuurcodes voor dit jaarlijks mondonderzoek veranderen niet: 301593-301604.

Een voorschrift van een huisarts is niet nodig.

Meer informatie

We publiceren deze veranderingen begin 2024 ook op de webpagina’s voor individuele zorgverleners. Als u op de hoogte wilt blijven, schrijf u in op onze RIZIV-nieuwsbrief.

Meer informatie over de context van dit nieuwe Opstarttraject Diabetes type 2

Informatie en instructies voor de softwarebedrijven