print

Feedback over preoperatieve onderzoeken - Gegevens 2003

Werkt u als arts in een ziekenhuis ? Dan kreeg u in 2005 mogelijk een feedback over preoperatieve onderzoeken, uitgevoerd in uw ziekenhuis. Dat document geeft weer welke onderzoeken preoperatief werden verricht en hoe vaak dit gebeurde.

Op deze pagina:


Wat is een ‘feedback preoperatieve onderzoeken’?


Deze feedback is een document per algemeen ziekenhuis. Het document geeft een overzicht van preoperatieve onderzoeken, in 2003 uitgevoerd in ziekenhuizen, voor gebruikelijke, niet dringende ingrepen bij - veelal gezonde - volwassen patiënten.

Het document toont de grote variabiliteit tussen ziekenhuizen in het uitvoeren van preoperatieve onderzoeken en positioneert het individueel ziekenhuis ten opzichte van het nationale gemiddelde en ten opzichte van de andere (anonieme) ziekenhuizen.

Het doel van deze feedback is de artsen bewust te maken van de variabiliteit tussen ziekenhuizen om hen toe te laten in hun eigen praktijk preoperatieve onderzoeken adequater te gebruiken.


Wie krijgt een ‘feedback preoperatieve onderzoeken’?

We hebben dit feedbackrapport per ziekenhuis bezorgd aan alle personen met een van de volgende functies in het ziekenhuis: de algemene directeur, de hoofdarts, de medische directeur, de voorzitter van de medische raad, en de diensthoofden anesthesie, chirurgie en inwendige geneeskunde.

Het betreft in totaal 677 fysieke personen voor 115 ziekenhuizen.


Opbouw van een ‘feedback preoperatieve onderzoeken’

 
Voor context, beschrijving en algemene analyse, raadpleeg de anonieme voorbeelden:
 

Contacten

Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

E-mail: nrkp-cnpq@riziv-inami.fgov.be

​Directie RDQ, Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel