print

Een peer-review organiseren in het kader van de accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u een peer-review sessie organiseren in het kader van de accreditering van de tandartsen.

Op deze pagina:


Hoe wordt u organisator van een peer-review?

Als u zich voor de 1e keer als organisator voorstelt:

 

Wat is uw rol als organisator van peer-reviews?

Als tandarts die een peer-review sessie organiseert, houdt u zich gedurende minstens 1 jaar bezig met de administratieve en organisatorische aspecten:

  • U nodigt uit (in onderling akkoord met alle deelnemers), u attesteert en u registreert de aanwezigheden van de deelnemers.
  • U kondigt uw peer-review sessies 8 dagen voor de sessie aan bij de Stuurgroep. De aankondiging van de peer-review sessie wordt online gedaan via het keuzemenu > Peer-review -> Beheer mijn Peer-review sessies.
  • U bezorgt ons online de deelnemerslijst binnen de 60 dagen na de sessie.
  • U bent de eindverantwoordelijke voor de correcte toepassing van het werkingsreglement voor de organisatoren van peer-reviews.
  • U schrijft een verslag voor elke peer-review sessie en voegt het online toe in het daarvoor bestemde tekstvak, via het keuzemenu -> Peer-review -> Beheer mijn Peer-review sessies. Nadat het verslag is ingevoerd, kunt u de deelnames registreren.
  • De organisator plaatst op het einde van elke peer review-sessie zijn handtekening en stempel op een document waaruit de aanwezigheid van de deelnemer blijkt of elk ander gelijkwaardig document met vermelding van de volgnummers van de sessies die werden bijgewoond en de datum waarop deze plaatsvonden.

De organisatiekosten moeten redelijk zijn en worden tussen de aanwezige tandartsen verdeeld.

Hoe lang is uw erkenning als organisator van een peer-review geldig?

Uw erkenning als organisator wordt behouden als u in de loop van het kalenderjaar geen enkele peer- review organiseert.

Echter, als u gedurende een jaar geen peer-review hebt georganiseerd, moet u opnieuw het formulier verklaring van kennisneming van het reglement voor de organisator invullen en tekenen. Bij voorkeur bezorgen via mail naar accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden