print

Maximumaantal attesteerbare verstrekkingen

Vanaf 1 juli 2015 beperkt de nomenclatuur het maximumaantal verstrekkingen dat u mag attesteren. De maxima zijn gebaseerd op het aantal geattesteerde ‘P-waarden’.

Op deze pagina:


Waarom maxima?

Al meerdere jaren stelt de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen vast dat een beperkte groep tandartsen onrealistisch veel verstrekkingen attesteert aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Die tandartsen kunnen dat aantal enkel halen als ze aan zorgkwaliteit inboeten of de nomenclatuurregels niet respecteren. Het invoeren van maxima op basis van de ‘P-waarden’ bestrijdt dergelijke situaties.

Wat zijn P-waarden?

De wegingscoëfficiënt P staat voor het deel van de akte (onderzoek of behandeling) waarvoor de bekwaming van een tandheelkundige noodzakelijk vereist is. De coëfficiënt P geeft niet de tussenkomst weer van een derde die geen tandheelkundige is, noch de kost van het gebruikte materiaal, noch de afbetaling van de gebruikte middelen. De P-waarden van de tandheelkundige verstrekkingen vindt u terug in de tarievenlijst.

Wat zijn de maxima?

Het totaal van de geattesteerde P-waarden mag per tandarts niet groter zijn dan:

  • 5000 P voor een periode van 1 kalendermaand
  • 13000 P voor een periode van een trimester: de 1e dag van het trimester is 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober
  • 46000 P voor een periode van 1 kalenderjaar.

Contacten

Lizzy Missotten

Tel: +32(0)2 739 77 66

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be