print

Tandartsen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Via deze pagina en de detailpagina’s waar u kunt naar doorklikken vindt u de info die u nodig hebt om de reglementering van uw medische praktijk correct toe te passen.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

De pagina ‘Uitoefening van uw beroep’ bevat:

 • administratieve info: een RIZIV-nummer verkrijgen, getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen, ons uw contactadres of uw financiële gegevens meedelen, de regels inzake publiciteit, enz.
 • reglementaire info in verband met uw patiënten: aanrekenen van de zorg, derdebetalersregeling, een bewijsstuk uitreiken aan de patiënt, enz.
 • informatie over de voorgestelde diensten via MyCareNet
 • info over de verkiezingen van tandartsen.

Verstrekkingen, kostprijs en terugbetaling

De pagina ‘Verstrekkingen, kostprijs en terugbetaling’ bevat:

 • info over de verstrekkingen van de nomenclatuur (orthodontie, Conebeam CT-scans, radiografieën, het jaarlijks mondonderzoek, enz.)
 • honoraria, prijzen en vergoedingen
 • info over geneesmiddelen: terugbetaling van farmaceutische specialiteiten, referentieterugbetaling van geneesmiddelen en het minimum aan goedkope geneesmiddelen dat u moet voorschrijven.
 • info over het akkoord tussen de tandartsen en de ziekenfondsen.

Financiële tegemoetkomingen voor u

We kennen u financiële tegemoetkomingen toe als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

Zorgkwaliteit

We moedigen zorgkwaliteit aan:

Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

Als tandarts mag u voor uw patiënt een getuigschrift voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid invullen. Het getuigschrift en de bijbehorende handleiding vindt u op de pagina voor de artsen.

Affiches met de tarieven

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van de affiches met tarieven (hieronder) verplicht. Op deze affiches staat volgende informatie:

 • De algemene informatie van de zorgverlener
 • De conventiestatus (volledig, gedeeltelijk en wanneer, of niet)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
 • Als de zorgverlener in een medisch huis werkt: de kosten van de prestaties als onderdeel van het forfaitaire bedrag

Deze affiches moeten opgehangen worden op een zichtbare plaats:

 • In de praktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer)
 • In ziekenhuizen, waar de zorgverlener op ambulatoire basis en voor eigen rekening werkt (bv. in het kabinet)
 • In laboratoria (bv. in de plaats waar de monsters aankomen)
 • Via online kanalen, als de zorgverlener er heeft (bijvoorbeeld website)

Download de affiches:

Deze affiches zijn ook bechikbaar in het duits:

Er bestaat ook een document met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.