print

Voorschotten voor tandheelkundige verstrekkingen

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen heeft regels vastgelegd in verband met de voorschotten die u als tandarts mag vragen. Die regels zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.

Op deze pagina:


Wanneer mag u voorschotten vragen?

Tijdens een behandeling mag u meerdere voorschotten vragen. Een behandeling is een geheel van samenhangende verstrekkingen, al dan niet gespreid over meerdere zittingen, omtrent een tandheelkundige problematiek van een bepaalde patiënt. Het 1e voorschot mag u vragen tijdens de 1e zitting.

Hoeveel mag u vragen als voorschot?

De grootte van het voorschot houdt rekening met de evolutie van de behandeling en de daaraan gekoppelde materiaalkosten die u maakt. U moet de behandeling, de eraan gekoppelde materiaalkosten en de voorschotten afspreken met uw patiënt (‘informed consent’).

Let op:
Een ontvangen voorschot mag nooit meer zijn dan 50 % van het volledige bedrag voor de behandeling van de volgende 6 maanden. Het volledige bedrag voor de behandeling omvat zowel een vergoedbaar deel als eventueel een niet-vergoedbaar deel.

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be