print

Een Riziv-nummer krijgen

Het RIZIV-nummer is noodzakelijk als tandarts om aan de ziekteverzekering de verstrekkingen te kunnen attesteren die vermeld worden in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en om de verzekering in staat te stellen uw patiënten terug te betalen.

Hier vindt u hoe u een RIZIV-nummer krijgt.

Op deze pagina:


3 voorafgaande voorwaarden om als tandarts een RIZIV-nummer te krijgen

Om u een RIZIV-nummer als tandarts te kunnen toekennen, moet u in elk geval:

Tandarts in opleiding of erkende tandarts: krijg uw RIZIV-nummer automatisch

In de meeste gevallen wijzen wij u automatisch een RIZIV-nummer toe zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen.

Dat is het geval wanneer:

  • een van de gemeenschappen uw stage als administratief volledig beschouwt.

De FOD Volksgezondheid brengt ons hiervan op de hoogte en wij kennen u automatisch een RIZIV-nummer toe dat eindigt met de bevoegdheidscode die overeenstemt met  ‘tandarts in opleiding’.

In dat geval komt de datum van activering van dit RIZIV-nummer overeen met de datum van het begin van uw stage.

  • u uw erkenning krijgt na beëindiging van uw stage.

De FOD Volksgezondheid brengt ons hiervan op de hoogte, wij passen automatisch uw RIZIV-nummer aan en u krijgt een bevoegdheidscode die overeenstemt met uw erkenning.

In dat geval stemt de datum van activering van uw gewijzigde RIZIV-nummer overeen met de datum waarop wij de gegevens van de FOD Volksgezondheid hebben ontvangen (tenzij een specifieke bepaling in uw erkenningsbesluit is vermeld).

Wij sturen u een bevestiging van uw RIZIV-nummer per e-mail (als wij over uw e-mailadres beschikken) of per post.

Heeft u uw RIZIV-nummer niet automatisch toegekend gekregen? Neem contact op met ons team waarvan u de contactgegevens hieronder in de rubriek "Contacten" vindt

Wat u moet weten over uw RIZIV-nummer

Een RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

  • De eerste 8 cijfers blijven gedurende uw loopbaan ongewijzigd
  • De laatste 3 cijfers vormen de bevoegdheidscode. Deze bevoegdheidscode kan in de toekomst veranderen, afhankelijk van uw situatie (in opleiding of erkend en bevoegd om een bijzondere beroepstitel te dragen).

U moet uw RIZIV-nummer op alle officiële documenten (getuigschriften, brieven, enz.) vermelden. U kan getuigschriften voor verstrekte hulp slechts opstellen vanaf de datum waarop u uw RIZIV-nummer krijgt.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden