print

MyCareNet voor de tandheelkundige

Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken. 

Op deze pagina:


Welke diensten kan u gebruiken, voor welke informatie ?

De diensten in Mycarenet voor tandartsen zijn:

 • Sinds 2014: consulteren van de verzekerbaarheid.
  Deze module biedt informatie over het verzekering statuut van de patiënt.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van de tarieven (van verstrekkingen).
  Deze dienst biedt de tandarts de mogelijkheid na te gaan of een verstrekking al dan niet kan terugbetaald worden. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld nagaan of de patiënt recht heeft op de terugbetaling voor een uitneembare prothese. Dit is nuttig als hij factureert in derdebetaler.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van het GMD recht van de patiënt.
  Met de module kan de tandarts de GMD houder van de patiënt kennen of het feit dat er geen GMD houder is.

 • Sinds 1/3/2017: factureren in derdebetaler.
  Via de elektronische facturatie kan de tandarts de tandzorg makkelijk in derdebetaler aanrekenen en betaalt het ziekenfonds binnen de twee weken nadat zij de gegevens ontvangen hebben.

 • Sinds 2019: factureren via eAttest.
  U kan de getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt in het kader van de contante betaling. Het voordeel: uw patiënt moet het getuigschrift voor verstrekte hulp niet meer opsturen om zijn terugbetaling te krijgen.

Voor informatie over deze diensten en het gebruik ervan, kan u op de informatieve MyCarenet-site van het Nationaal intermutualistisch college (NIC) terecht.

Hoe krijgt u toegang tot deze diensten ?

Al deze diensten zijn beschikbaar via uw softwarepakket als dat MyCarenet heeft geïntegreerd.

De 3 eerste diensten zijn ook beschikbaar op het MyCarenet-portaal voor de webtoepassingen.

 

Contacten

Lizzy Missotten

Tel: +32(0)2 739 77 66

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be

Pieter Van Meenen

Tel: +32(0)2 739 77 21

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be