print

Parodontologie: terugbetaalde verstrekkingen en toepassingsregels voor tandartsen en tandarts-specialisten

Hierna vindt u een overzicht van de nomenclatuur en de belangrijkste aanpassingen voor parodontologische verstrekkingen door tandartsen en tandarts-specialisten.

Vanaf 1 juli 2024 trekken we de leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek en het verwijderen van subgingivaal tandsteen op tot 65 jaar. Sinds 1 september 2023 voerden we ook een nieuwe verstrekking in voor personen tussen 18 en 19 jaar.

Op deze pagina:

Wat verandert er vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli 2024 trekken we de leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek (301372-301383) en het verwijderen van subgingivaal tandsteen (301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 en 301350-301361) op tot 65 jaar.

Wat is er veranderd sinds 1 september 2023?

Vanaf 1 september 2023 trekken we de leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek (301372-301383) op tot 60 jaar. Daarnaast voeren we ook een nieuwe verstrekking parodontaal mondonderzoek (371372-371383) in voor personen tussen 18 en 19 jaar, die volledig ten laste is van de verplichte ziekteverzekering. 

Wat is er veranderd sinds 1 juli 2022?

 • Het jaarlijks mondonderzoek geeft nu ook toegang tot de subgingivale reiniging en het parodontaal mondonderzoek ;
 • Implantaten tellen ook mee als tand voor de DPSI-bepaling en de subgingivale reiniging;
 • De DPSI-bepaling is niet meer cumuleerbaar met de subgingivale reiniging;
 • De subgingivale reiniging kan gecumuleerd worden:
  • met een gewone reiniging en/of profylactische reiniging indien niet in hetzelfde kwadrant;
  • met de extracties van artikel 5 en de op deze extracties toepasbare verstrekkingen 309514-309525, 305130-305141 en 305152-305163 ;

Onze tegemoetkoming voor het parodontaal mondonderzoek

Vanaf de 18e tot de 19e verjaardag is er éénmaal per kalenderjaar een volledige terugbetaling voor het parodontaal mondonderzoek (371372-371383). Vanaf de 19e tot de 65ste verjaardag is er éénmaal per kalenderjaar (gedeeltelijke) terugbetaling voor het parodontaal mondonderzoek (301372-301383).

We voorzien enkel een tegemoetkoming als in hetzelfde of vorige kalenderjaar voorafgaandelijk:

 • een verstrekking profylactisch reinigen
 • tandsteenverwijdering
 • verwijderen van subgingivaal tandsteen
 • een semestrieel of een jaarlijks mondonderzoek werd terugbetaald

en een DPSI-score van minstens 3+ werd opgemeten.

Het parodontaal mondonderzoek is enkel cumuleerbaar met de radiografieën.

Onze tegemoetkoming voor de bepaling van de parodontale index (DPSI)

We voorzien eenmaal per kalenderjaar terugbetaling voor het bepalen van de DPSI:

371254 371265bepaling van de DPSI vanaf de 15e tot de 19e verjaardag
301254 301265bepaling van de DPSI vanaf de 19e verjaardag

Er moeten minstens 6 natuurlijke tanden en/of implantaten aanwezig zijn. U bewaart de gegevens van het onderzoek in het tandheelkundig dossier.

De verstrekking 371254-371265 kan u enkel cumuleren met:

 • het preventief mondonderzoek bij kinderen tot de 18e verjaardag (371615-371626 en 371571-371582);
 • het jaarlijks mondonderzoek (371593-371604) ;
 • de radiografieën;
 • de raadpleging (371114-371125).

De verstrekking 301254-301265 kan u enkel cumuleren met :

 • het jaarlijks mondonderzoek (301593-301604);
 • de radiografieën;
 • de raadpleging (301114-301125).

Onze tegemoetkoming voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen

We voorzien een volledige terugbetaling voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen, per kwadrant en éénmalig per drie kalenderjaren vanaf de 18e tot de 19e verjaardag.
De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

371276 371280  rechter bovenkwadrant
371291 371302  linker bovenkwadrant
371313 371324  linker onderkwadrant
371335 371346  rechter onderkwadrant
371350 371361  meerdere kwadranten (minimum 3 natuurlijke tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten)

We voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen, per kwadrant en éénmalig per drie kalenderjaren vanaf de 19e  tot de 65ste verjaardag.
De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

301276 301280rechter bovenkwadrant
301291 301302linker bovenkwadrant
301313 301324linker onderkwadrant
301335 301346rechter onderkwadrant
301350 301361meerdere kwadranten (minimum 3 natuurlijke tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten)

 

Om een kwadrant aan te rekenen, moet het ten minste drie natuurlijke tanden en/of implantaten tellen. Als verscheidene kwadranten, die afzonderlijk geen drie natuurlijketanden en/of implantaten tellen, maar gezamenlijk wel behandeld worden, mogen deze aangerekend worden als één kwadrant onder de nr. 301350-301361 voor zover er in totaal ten minste drie natuurlijketanden en/of implantaten aanwezig zijn.

We voorzien een tegemoetkoming als:

 • in hetzelfde kwadrant en in hetzelfde of in het voorafgaande kalenderjaar voorafgaandelijk een verstrekking profylactisch reinigen, tandsteenverwijdering, een semestrieel of een jaarlijks mondonderzoek werd vergoed;
 • in hetzelfde of in het voorafgaande kalenderjaar een voorafgaandelijke DPSI-bepaling werd uitgevoerd;
 • er bij de laatste DPSI-bepaling minstens een score 3+ werd opgemeten;
 • de behandeling werd uitgevoerd onder lokale verdoving.

De subgingivale reiniging kan u enkel cumuleren met:

 • radiografieën;
 • een verstrekking tandsteenreiniging of profylactische reiniging indien niet in hetzelfde kwadrant;
 • de extractiesvan artikel 5 en de op deze extracties toepasbare verstrekkingen 379514-379525, 309514-309525, 375130-375141, 305130-305141, 375152-375163 en 305152-305163.

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be