print

Verzorging door tandartsen, kostprijs en terugbetaling

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Deze pagina bevat info over die verstrekkingen.

Op deze pagina:


Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Hier vindt u info over de verstrekkingen die u mag uitvoeren in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Honoraria, prijzen en vergoedingen

Hoeveel kosten de verstrekkingen en hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Geneesmiddelen voorschrijven

U vindt hier info over de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten, referentieterugbetaling van geneesmiddelen,  geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten (elektronisch voorschrijven),  voorschrijven van goedkope geneesmiddelen, enz.

De geldigheidsduur van uw geneesmiddelenvoorschriften verandert op 1 november 2019
Op 1 november 2019 veranderen de termijnen om ambulant voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren en terug te betalen: ze worden op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. De termijn zal standaard 3 maanden bedragen vanaf de datum van uw voorschrift, om het even of u elektronisch of op papier voorschrijft.
Als gevolg hiervan zullen een nieuw model als bewijs van elektronisch voorschrift en een nieuw model van papieren voorschrift verschijnen.

Meer info over de nieuwe geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019, de overgangsperiode en het nieuwe model

Geneesmiddelen voor ambulante zorg voorschrijven: verplicht elektronisch op 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 zullen tandartsen, artsen en vroedvrouwen verplicht zijn om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven wanneer ze dat ambulant doen (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen).

Meer info over het verplicht elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voor ambulante zorg vanaf 1 januari 2020

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.