Een minimumaantal verstrekkingen per jaar uitvoeren

Om te worden geaccrediteerd, moet u in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) een minimale jaarlijkse activiteitsdrempel bereiken.


Wat is de minimale activiteitsdrempel om te worden geaccrediteerd in 2023?

Om te worden geaccrediteerd, moet u in de loop van het jaar minstens 300 verstrekkingen (patiëntcontacten) uitvoeren.

Wat moet u doen?

U hoeft niets specifieks te doen. Via uw online aanvraag verklaart u op erewoord dat u de minimale activiteitsdrempel hebt bereikt.

Wat zijn de gevolgen als u niet de minimale activiteitsdrempel bereikt?

Na afloop van de accrediteringscyclus van 5 jaar controleren wij uw prestaties (patientcontacten) voor elk jaar van de cyclus.

Als u een pas afgestudeerd tandarts bent, zal pas vanaf het 5e jaar van uwe cyclus de drempelactiviteit en rekening worden genomen.

Als uit die controle blijkt dat u voor een jaar van de cyclus niet de activiteitsdrempel hebt bereikt, en er dit niet kan rechtvaardigen worden bij de Stuurgroep, dan ontvangt u voor het 5e jaar van die cyclus geen accrediteringshonorarium.

Als u echter aan alle andere accrediteringsvoorwaarden voldoet, dan kunt u een nieuwe cyclus van 5 jaar beginnen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 december 2022