Wat moet u doen om als tandarts geaccrediteerd te worden?

Om als tandarts geaccrediteerd te worden, moet u aan onderstaande eisen voldoen. Sommige eisen houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen. Indien niet voldoen wordt aan deze verplichtingen, verliest men zijn recht op de accrediteringspremie.


Hoe uw accreditering aanvragen?

Vraag uw accreditering aan vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop uw aanvraag betrekking heeft (bijv. vóór 31 maart 2024 voor uw accreditering 2023), via de functie “Indienen accrediteringsaanvraag” in onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf 1 januari 2024)

Voorwaarden om geaccrediteerd tandarts te zijn in 2023

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 december 2022