Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg

Een urgentiesupplement attesteert u als tandarts bij bepaalde dringende vergoedbare behandelingen of een raadpleging die noodzakelijk is buiten de normale praktijkuren. Op 1 februari 2018 treedt een nieuwe regeling in werking. Urgentiesupplementen kunnen slechts met enkele verstrekkingen samengaan.


Wanneer is een urgentiesupplement terugbetaald?

 1. Voor tandzorg aangevraagd en uitgevoerd worden tijdens de volgende dagen en tijdsintervallen:
  • ’s nachts van 21 tot 8 u
  • op een zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u
  • op een brugdag van 8 u tot 21 u, tijdens een georganiseerde wachtdienst.

  De feestdagen zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.

  De brugdagen vastgesteld door het Verzekeringscomité zijn:

  • 2019: donderdag 31 mei 2019, vrijdag 16 augustus 2019.

  • 2020: vrijdag 22 mei 2020, maandag 20 juli 2020.

  • 2021: vrijdag 14 mei 2021, vrijdag 12 november 2021.

  • 2022: vrijdag 27 mei 2022, vrijdag 22 juli 2022, maandag 31 oktober 2022.

 2. Voor tandzorg die aan volgende voorwaarden voldoet:
  • De patiënt heeft dringende verzorging nodig.
  • Uitstel is niet mogelijk.
  • De tandartspraktijk is op dat moment niet open. Hier geldt een uitzondering indien de tandarts in een georganiseerde wachtdienst werkt.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige behandelingen?

Er zijn  2 urgentiesupplementen voorzien voor urgente terugbetaalbare behandelingen.

Sinds 1 februari 2018 hangt het attesteren van de urgentiesupplementen niet langer af van de betrekkelijke waarde van de urgente tandzorg. U kunt ze voortaan slechts bij de volgende verstrekkingen aanrekenen: sommige extracties, de panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma, de eerste intrabuccale radiografie en het intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong.

Omschrijving verstrekking: Nomenclatuurnummers Urgentiesupplementen
Extracties 374850-374861,
374872-374883,
304850-304861,
304872-304883,
304894-304905,
304916-304920,
371151-371162,
301151-301162,
371195-371206,
301195-301206,
301173-301184,
301210-301221
389631-389642
Panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma 377274-377285,
307274-307285
Eerste intrabuccale radiografie 377031-377041,
307031-307042
389653-389664
Intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong 317192-317203
Wondhechting bij nabloeding na een vergoedbare extractie 374931-374942
304931-304942

De bedragen van die urgentiesupplementen vindt u in de tarievenlijst.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

In urgentie verzorgt u bij een patiënt een caviteit en neemt u 1 RX. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp attesteert u de nomenclatuurnummers 304371 en 307031.
Enkel de intrabuccale radiografie staat toe om bijkomend het urgentiesupplement 389653 te attesteren op het getuigschrift.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige raadplegingen?

De raadpleging vindt plaats: Uw patient is: Urgentiesupplementen
op zaterdag, op zondag, op een feestdag of tijdens een georganiseerde wachtdienst op een brugdag tussen 8 en 21 u jonger dan
18 jaar
371055-371066
vanaf
18 jaar
of ouder
301055-301066
’s nachts tussen 21 en 8 u jonger dan
18 jaar
371070-371081
vanaf
18 jaar
of ouder
301070-301081

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 oktober 2019