print

Verzorging in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging : Reglementering van toepassing tot 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot ouderenzorg overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering met betrekking tot de financiering van de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging blijven uitvoeren, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot 31 december 2018.

Welke verzorging in rustoorden werd gedekt door de ziekteverkering? Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de prestaties en de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wat is een rustoord?

Een rustoord voor bejaarden (ROB) kent u wellicht beter onder de naam rusthuis. Vroeger was een rustoord vooral een instelling waar een oudere permanent kon verblijven als bewoner, vandaag bestaat het dikwijls uit een verzameling van verschillende vormen van zorg en woongelegenheid: naast klassieke rusthuiskamers, beschikt een rustoord ook vaak over een centrum voor kortverblijf (CKV) en/of een centrum voor dagverzorging (CDV). Als in een rustoord ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT). Deze bedden zijn bedoeld voor zwaar zorgafhankelijke ouderen, die er een intensieve verzorging genieten, en moeten voldoen aan strengere normen.

Een ROB of RVT biedt dus permanente opvang, verzorging en ondersteuning aan de bewoners. Een CDV biedt overdag een tijdelijke opvang en verzorging aan nog thuiswonende ouderen.

Hierna zullen we telkens spreken over de “rustoorden” en de “bewoners van rustoorden”, ook voor de ouderen die in een RVT of enkel overdag in een CDV verblijven.

Elk rustoord voldoet aan erkenningsnormen die een basiskwaliteit in de opvang en de zorg garanderen. Erkenningen worden verleend door de Gemeenschappen/Gewesten.

Welke verzorging dekt de ziekteverzekering?

De ziekteverzekering komt tussen in een deel van de verzorging van de bewoners van rustoorden (ROB, RVT, CDV) via een globale forfaitaire tegemoetkoming, kortweg forfait genoemd. Het ziekenfonds van de bewoners betaalt dit forfait aan het rustoord. Het RIZIV berekent per rustoord een specifiek forfait.

Hoe gebeurt de betaling door de ziekteverzekering aan de rustoorden?

De rustoorden (ROB, RVT, CDV) moeten bepaalde richtlijnen volgen bij de aanvraag en facturatie van het forfait aan het ziekenfonds van de bewoner:

Hoe werkt de financiering van personeelskosten in de rustoorden?

De berekening van het forfait voor de verzorging van de bewoners houdt rekening met de kwalificaties en de anciënniteit van het zorgpersoneel voorzien in de financieringsnormen van de rustoorden (ROB, RVT, CDV). Daarnaast komt de ziekteverzekering ook tussen in de financiering van andere personeelskosten:

Welke controles gebeuren in de rustoorden?

De rustoorden (ROB, RVT, CDV) moeten voldoen aan heel wat regelgeving. De controle ervan gebeurt op verschillende vlakken en door verschillende instanties. Ook het RIZIV heeft een aantal controlerende bevoegdheden: