print

Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

SPEOS is door het RIZIV belast met het volledige beheer van het proces van bestellen, afdrukken en afleveren voor de levering van de getuigschriften voor verstrekte hulp en de overeenstemmingsstroken voor volgende zorgverleners: vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, artsen, diëtisten, logopedisten, orthoptisten, podologen en ergotherapeuten en verzorgingsinstellingen.

Op deze pagina:

Stijging van de prijzen van getuigschriften voor tandartsen en artsen op 1 september 2023

De overeenkomst die het RIZIV met SPEOS heeft gesloten, bepaalt:

  • een jaarlijkse aanpassing van de prijzen op 1 januari

en

  • een verhoging van de prijzen van getuigschriften voor elke categorie van zorgverleners, waarbij voor de betrokken categorie een elektronisch alternatief beschikbaar wordt gesteld.  Dit om het gebruik van elektronische facturatie (goedkoper en  eenvoudiger dan papieren facturatie) aan te moedigen en   om de daling  van het aantal bestellingen als gevolg van de beschikbaarheid van het elektronische alternatief te compenseren.

De koninklijke besluiten van 18 juli 2023 bepalen dat de overdracht van factureringsgegevens door middel van een elektronisch netwerk van toepassing is voor tandartsen en artsen.
De prijzen van getuigschriften stijgen daarom op 1 september 2023 voor artsen en tandartsen.  

Online bestellen via medattest
 

Enkel online bestellen (sinds 1 januari 2019)

Sinds 1 januari 2019 moet u uw getuigschriften voor verstrekte hulp en uw overeenstemmingsstroken online bestellen via www.medattest.be.

We willen u op die manier een beter beveiligde, vereenvoudigde procedure bieden die het aantal gevallen van fraude en fouten die in het verleden zijn vastgesteld, zal beperken. Medattest zal u ook een betere service bieden: opvolging van uw onlinebestelling, gebruik van nieuwe betaalmethodes en uitbreiding van het contactcentrum, hetwelke zal antwoorden op vragen over uw bestelling en op vragen over hoe de getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken moeten worden ingevuld en gebruikt.

U kunt de FAQ raadplegen op de website van Medattest:
https://www.medattest.be/site/nl/applications/Riziv/content/help.html
Het contactcentrum van Medattest is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u en op zaterdag tussen 8u30 en 12u,  via het volgende telefoonnummer: 02 274 09 34.

Maak steeds gebruik van een KBO-nummer (sinds 1 januari 2019)

Vooraleer u uw getuigschriften voor verstrekte hulp bestelt,  moet u nagaan of u wel degelijk over een KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) beschikt.

Sinds 1 januari 2019 kunt u niet langer uw getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen met behulp van een pseudo-KBO-nummer u overgemaakt door SPEOS. U moet voortaan het KBO-nummer van de entiteit die de honoraria int (voor rekening waarvan het bedrag wordt ontvangen) te vermelden, zijnde het nummer dat u vermeldt op het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Naargelang het geval, zal het gaan om:

  • uw eigen KBO-nummer;
  • het KBO-nummer van uw vennootschap;
  • het KBO-nummer van de zorginstelling voor rekening waarvan u uw verstrekkingen verricht.

Als uw groepering van zorgverleners geen eigen KBO-nummer kan hebben, zal de bestelling geplaatst worden met behulp van  het KBO-nummer van de verantwoordelijke van de groepering.
Daaruit volgt dat het de verantwoordelijke van de groepering is die vanuit fiscaal oogpunt zal beschouwd worden als de innende entiteit van de honoraria.

Uw KBO-nummer vindt u terug via de website van de FOD Economie.

Inschrijving door het RIZIV bij de KBO van zorgverleners gevestigd buiten België en zonder vestigingseenheid in België

Opgelet: deze inschrijving bij de KBO door het RIZIV gebeurt enkel voor een zeer beperkte doelgroep. Alle inschrijvingsvoorwaarden zijn opgenomen in het inschrijvingsformulier.

Als u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, zal het RIZIV u registreren bij de KBO en u uw KBO-nummer meedelen. Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het terug (gescand document) naar het e-mailadres dat hiervoor is opgegeven.