print

Doeltreffend gebruik van geneesmiddelen: onze maatregelen voor 2022-2023

We vragen artsen hun voorschrijfgedrag af te stemmen op de aanbevelingen voor het ‘goed gebruik’ van de betrokken klasses van geneesmiddelen. Dit is een hulp bij het maken van de keuze voor de therapie – medicamenteus of niet-medicamenteus – die het meest geschikt is voor de situatie van de patiënt. Op deze manier verhogen we de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en kunnen we door een doelmatig gebruik onze middelen efficiënter inzetten voor de gezondheid van allen.

Op deze pagina:


Welke maatregelen nemen we?

We nemen een aantal maatregelen om de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen te beïnvloeden door:

 • de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal te optimaliseren, zowel op het vlak van de effectiviteit als op het vlak van de kosten (en dus bijgevolg met effect op de kosteneffectiviteit van het voorschrift)
 • het ‘volume’ van voorschriften te rationaliseren van bepaalde groepen van geneesmiddelen, of dus waar mogelijk het verminderen van het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen of  klasses van geneesmiddelen.

Welke klasses van geneesmiddelen?

De betrokken klasses van geneesmiddelen zijn de volgende:

 • Benzodiazepines:
 • Gabapentine/pregabaline
 • Opioïden
 • PPI
 • Statines
 • Antidepressiva
 • Antipsychotica
 • Antibiotica

De rapporten ‘geneesmiddelenverbruik' van de betrokken klasses van geneesmiddelen kan u raadplegen op het web: Geneesmiddelen - Naar een gezond België (gezondbelgie.be)

De Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen en de verantwoordelijken van de beroepsorganisaties hebben zich akkoord verklaard bijzondere aandacht te schenken aan het voorschrijven van deze klasses van geneesmiddelen. Dit met het oog op het optimaliseren van de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal, zowel op vlak van werkzaamheid als kost, en het rationaliseren van het volume van voorschriften voor deze klasses van geneesmiddelen en indien mogelijk, het verminderen van het volume van voorschriften.

Richtlijnen voor het ‘goed gebruik’ 

Door het engagement van de voorschrijvers om bijzondere aandacht te schenken aan het voorschrijven van de betrokken klasses van geneesmiddelen willen we komen tot:

 • een vermindering van misbruik van bepaalde geneesmiddelen komen: benzodiazepines, opioïden, gabapentine/pregabaline (hetgeen zou moeten leiden tot een besparing van 4 miljoen euro op jaarbasis)
 • een beheersing van de volumes PPI’s, statines, anti-depressiva, antipsychotica, opioïden, antibiotica. hetgeen zou moeten leiden tot een besparing van 20 miljoen op jaarbasis.

Via de inventaris vindt u actuele richtlijnen (toestand september 2022), de consensusteksten voor de betrokken klasses van geneesmiddelen en andere relevante informatie voor het goed gebruik van deze klasses van geneesmiddelen .

Monitoring

Het voorschrijven van deze klasses van geneesmiddelen zal gemonitord worden en een evaluatie van de evolutie van het volume van voorschrijven en de uitgaven zal uitgevoerd worden en dit op basis van de ‘nulmeting’ uitgevoerd in augustus 2022 door de Directie Farmaceutisch Beleid.

Een stand van zaken toont het volume van voorschrijven (in Defined Daily Doses DDD), de evolutie van gebruik van geneesmiddelen en de uitgaven van het RIZIV voor de betrokken klasses van geneesmiddelen aan op 1-08-2022 (cijfers 2021).

Contacten