Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen

Het ‘Nationaal akkoord’ legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de tandartsen en de ziekenfondsen. Het wordt afgesloten voor 2 jaar en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden tandartsen mogen aanrekenen. Het aantal toetredingen tot het Nationaal akkoord bepaalt of het akkoord in werking treedt in het land en per arrondissement.


Wijzigingsclausule 2019 bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 6 december 2018 sloot de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen unaniem een wijzigingsclausule die het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 tot en met 31 december 2019 verlengt. De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019.

De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019. Bovendien omvat de tekst twee nieuwe projecten die de Commissie zal uitvoeren:

 • Een onderzoek naar een nieuw zorgmodel waarin mondhygiënisten geïntegreerd zijn in de tandheelkundige zorgen.
 • Een praktisch terreinonderzoek naar de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorgen voor kwetsbare personen.

Inwerkingtreding van de wijzigingsclausule bij het akkoord 2017-2018

Op 25 juli 2019 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen 39,98 %, was of 4124 niet geconventioneerde tandartsen. De wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden voor het jaar 2019, behalve in de 5 arrondissementen waar het weigeringspercentage 50% overschreed:

 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen
 • arrondissement Turnhout
 • arrondissement Roeselare
 • arrondissement Sint-Niklaas.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 12 april 2017 is een akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Volgens de wet liep de termijn voor het bepalen van het percentage van toetreding tot dit akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 af op 2 juni 2017.
 
Dit jaar moesten de tandartsen voor de eerste keer hun gedeeltelijke toetreding of hun weigering on line registreren. Om die reden had de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen (NCTZ) beslist om de termijn om de toetreding of weigering te registreren te verlengen tot en met 14 juni. 
 

Inwerkingtreding van het akkoord 2017-2018

Op 15 juni 2017 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen op de volgens de wet voorziene datum (2 juni 2017) 38,63 %, was of 3.788 niet geconventioneerde tandartsen. Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden vanaf 1 mei 2017. 

Individueel conventiestatuut

Op het individueel niveau, houden we wel rekening met de weigeringen die tot en met 14 juni werden geregistreerd.  

Bijzondere inwerkingtreding

 
In 5 arrondissementen was het percentage weigeringen hoger dan 50 % (op 2 juni) :
 
 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen
 • arrondissement Turnhout
 • arrondissement Roeselare
 • arrondissement  Sint-Niklaas.

De NCTZ wees op het relatief hoge aantal algemeen tandheelkundigen die toegetreden waren in de arrondissementen Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas. De NCTZ meende dat hierdoor voldoende aanbod voor het geheel van de tandheelkundige zorg aan de vastgelegde tarieven bestond in die 3 arrondissementen. In die context stelde de NCTZ vast dat ook voor die 3 arrondissementen het akkoord in werking kon treden. In de arrondissementen Antwerpen en Mechelen vroeg de NCTZ initiatieven aan de beroepsorganisaties.

Op 31 augustus 2017 heeft de NCTZ kennis genomen van de acties die de beroepsorganisaties in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen hebben ondernomen, waardoor het percentage van weigeringen licht is gedaald. In Antwerpen en Mechelen noteren we een daling van respectievelijk 56,59 op 14 juni naar 55,39% en van 55,24 naar 53,28%.

De NCTZ meent dat er voor de patiënten van die 2 arrondissementen voldoende toegankelijkheid is tot tandzorg en stelt daarom ook vast dat het Nationaal akkoord er voor 2017 in werking kan treden.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement. 

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016

Op 30 maart 2015 is het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2015 en 2016 in werking getreden in het volledige land:

 • Op 6 maart 2015 was dat al het geval in alle arrondissementen, met uitzondering van Mechelen en Antwerpen.
 • Op 30 maart 2015 heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen vastgesteld dat het akkoord ook in werking kan treden in Mechelen en Antwerpen.

62,64% van de tandartsen treedt toe tot het akkoord. De conventioneringsgraad varieert sterk van arrondissement tot arrondissement. Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2013-2014

Op 28 februari 2013 is het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2013-2014 in werking getreden in alle arrondissementen van het land. De Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen heeft op 26 februari 2013 vastgesteld dat de weigeringsplafonds niet werden overschreden.

Er zijn niet meer dan 40 % weigeringen voor het ganse land (67,85 % toetredingen). Geen arrondissement overschrijdt het plafond van 50 % weigeringen.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2011-2012

Op 24 februari 2011 is het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2011-2012 in werking getreden in alle arrondissementen van het land. De Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen heeft op 23 februari 2011 vastgesteld dat de weigeringsplafonds niet werden overschreden.

Er zijn niet meer dan 40 % weigeringen voor het ganse land (69,39 % toetredingen). Geen arrondissement overschrijdt het plafond van 50 % weigeringen.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement. 

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2009-2010

Op 23 februari 2009 is het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2009-2010 in werking getreden voor het ganse land. De Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen heeft op 17 februari 2009 vastgesteld dat de weigeringsplafonds niet werden overschreden.

Er zijn niet meer dan 40 % weigeringen voor het ganse land (69,74 % toetredingen). Geen arrondissement overschrijdt het plafond van 50 % weigeringen.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 juli 2019