print

Bepaalde diabetespatiënten volgen via terugbetaalde educatieverstrekkingen

Diabetespatiënten die begeleid worden via een voortraject/zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' en aan bepaalde voorwaarden voldoen hebben recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen.

Op deze pagina:


Voor welke patiënten betalen we deze educatieverstrekkingen terug?

Een patiënt heeft recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen op voorwaarde dat hij:

  • een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ heeft
  • minimum 15 en maximum 69 jaar is
  • een verhoogd cardiovasculair risico heeft door een BMI> 30 en/of arteriële hypertensie
  • een voorschrift van zijn /haar huisarts heeft voor deze educatieverstrekkingen
     

Wie mag de verstrekkingen aanrekenen? 

Verschillende zorgverleners kunnen educatieverstrekkingen verlenen, naargelang de noden van de patiënt.

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven. Thuisverpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

Al deze zorgverstrekkers moeten beschikken over een RIZIV-nummer.

Duur en aantal deelnemers?

Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 patiënten.

Hoeveel verstrekkingen per jaar betalen we terug?

De patiënt heeft recht op maximum 4 educatievertrekkingen per jaar individueel, in groep of een combinatie van beide.

Wat betaalt de patiënt voor deze educatieverstrekkingen? 

Het ziekenfonds betaalt deze educatievestrekkingen volledig terug.

Meer informatie

Contacten

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be