print

Bezorg ons het praktijkregister

Om geaccrediteerd te worden, moet u ons in 2 gevallen het praktijkregister bezorgen: als het gaat om uw 1e accrediteringsjaar of als de informatie van het register is veranderd.
Als de gegevens niet zijn gewijzigd, hoeft u alleen "nee" aan te kruisen in de daarvoor bestemde ruimte wanneer u uw aanvraag indient.

Op deze pagina:


Waarvoor wordt het praktijkregister gebruikt?

Via het praktijkregister 2024 (praktijkregister 2023) kan u informatie meedelen over de plaats waar u uw activiteit uitoefent: aantal tandartsen in dienst, beschikbaar materiaal, enz.

In welke gevallen en hoe moet u ons het register bezorgen?

Als het gaat om uw 1e accrediteringsjaar of als de informatie van het praktijkregister is veranderd, vult u het register aan en voeg het toe aan uw online accrediteringsaanvraag als bijlage.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden