print

Vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde

Als stagemeester in de tandheelkunde krijgt u van ons een vergoeding om uw stagiair billijk te verlonen volgens het minimumbarema dat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid vastlegt.

Op deze pagina:


Komt u in aanmerking voor deze vergoeding?

U komt in aanmerking als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. U superviseert een stagiair overeenkomstig zijn stageplan dat is goedgekeurd door de bevoegde erkenningscommissie.
  2. U bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid.
  3. U respecteert de uitvoeringsbepalingen in deze erkenning met betrekking tot de duur van de begeleiding en het maximumaantal stagiairs.

Welke vergoeding krijgt u?

Het toegekende bedrag voor kalenderjaar 2022 (uit te betalen in 2023) bedraagt maandelijks 1085,78 euro per stagiair die u voltijds begeleidt. In die gevallen waar er geen volledige maand voltijdse begeleiding is, zullen we dit bedrag proportioneel aanpassen.

Vanaf de uitbetalingen in 2023 voor het kalenderjaar 2022 schakelen we over van betalingen per academiejaar naar een systeem van betalingen per kalenderjaar.

Opgelet:

Dit nieuwe vergoedingsmechanisme is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Heeft u van ons volgens het oude mechanisme al voor een deel van uw in 2022 begeleide stages een vergoeding ontvangen? Dan zullen wij dit deel in minderheid brengen.

Gelieve voor de overige maanden van 2022 (die nog niet uitbetaald werden) geen vergoedingsaanvragen meer via het vroegere, papieren aanvraagformulier in te dienen.

Hoe en wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

De aanvraagperiode voor uw begeleide stages in het kalenderjaar (t) loopt in het jaar (t+1).

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd, zodat u zelf zo weinig mogelijk of geen stappen moet ondernemen.

  • Hebben wij op 15 mei van het jaar (t+1) al uw nodige gegevens zoals een rekeningnummer m.b.t. uw erkenning als stagemeester en uw begeleide stages m.b.t. het kalenderjaar (t)? Dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. We berekenen zelf het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft. U kan deze beslissing vanaf begin juni (t+1) online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module "vergoeding stagemeester" van ProGezondheid. We brengen u hierover ook schriftelijk (via mail of de post) op de hoogte.
  • Ontbreken er nog gegevens? Dan kan u uw vergoeding online aanvragen via de module "vergoeding stagemeester" van ProGezondheid, dit vanaf 1 juni (t+1) t.e.m. 30 september (t+1). Daarna brengen wij u op de hoogte van onze beslissing m.b.t. uw vergoedingsaanvraag.

Voorbeeld: tussen 1 juni en 30 september 2024 kunt u de vergoeding aanvragen voor het jaar 2023.

Uitzondering:

Voor uw in 2022 begeleide stages geldt echter een uitzondering: 

Van zodra de datum van publicatie in het Staatsblad bekend is, zullen wij de tijdslijn voor het jaar 2022 via deze webpagina meedelen.

Op welk rekeningnummer storten wij de vergoeding?

U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer wij uw vergoeding storten (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.). Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders hebt afgesloten.

Als wij uw rekeningnummer (van toepassing voor alle RIZIV-premies of specifiek voor de stagevergoeding) al kennen, dan hoeft u dit rekeningnummer niet jaarlijks opnieuw te registreren. Welk rekeningnummer wij kennen voor de stagevergoeding ziet u in uw profiel in ProGezondheid en hernemen wij ook in de module "vergoeding stagemeester".

Een mandaat geven voor het online beheer van de uw vergoedingsaanvraag

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw gegevens in ProGezondheid online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

 

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden