print

Vermeld uw opleidingen en peer-reviews via uw online aanvraag

Zodra uw aanvraag is afgerond (verplicht online), kunt u controleren of uw persoonlijke dossier volledig is en kunt u de registratie van uw aanwezigheid bij alle cursussen die u hebt gevolgd, controleren.

Op deze pagina:


Hoe moet u ons op de hoogte brengen van de opleidingen en peer-reviews die u hebt gevolgd?

U moet verplicht online uw accreditering aanvragen via de nieuwe functie "indienen accrediteringsaanvraag" via uw online dossier webtoepassing voor het beheer van de accreditering. Deze aanvraag moet gedaan worden, op straffe van verval, vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025. Wanneer de aanvraag online correct werd geregistreerd, wordt deze gevalideerd door het versturen van een e-mail. De tandheelkundige moet deze ontvangstbevestiging als bewijs bewaren. Indien u de ontvangstbevestiging niet hebt ontvangen, neem onmiddellijk contact op met het RIZIV en dit voor het einde van de aanvraagperiode. Let op: Het toekennen van de accreditering (en de premie) is niet automatisch, het vereist dat de tandheelkundige een aanvraag indient.

Indien U wordt geconfronteerd met een geval van overmacht dat hem verhindert zijn aanvraag elektronisch in te dienen (bijvoorbeeld: verlies of diefstal van de identiteitskaart die naar behoren bij de politie werd aangegeven), kan een aanvraag worden ingediend per aangetekend schrijven gericht aan:

De voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitspromotie Tandheelkunde
RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Op straffe van verval, moet dit schrijven per aangetekende zending verstuurd worden en dit tot en met 31 maart 2025.

Als het om uw 1e accrediteringsjaar gaat of als de informatie van het praktijkregister is veranderd voegt u het praktijkregister toe als bijlage bij uw online accrediteringsaanvraag of vul uw praktijkregister aan en verstuur het, bij voorkeur op per mail naar accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be.

Wanneer moet u uw online accrediteringsaanvraag 2024 bezorgen?

Nieuwe modaliteiten voor de aanvraag voor accreditatie zijn gedefinieerd. Vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025 kunt u uw aanvraag voor accreditering online indienen via uw online dossier webtoepassing voor het beheer van de accreditering (beveiligde aanvraag) door verbinding te maken met uw identiteitskaart of een mobiele applicatie (TOTP of itsme ®).

Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, verliest u het recht op de accrediteringspremie.

Hoe moet u uw aanwezigheid bewijzen bij betwisting van de gegevens van de organisator?

De organisator registreert de aanwezigheden en bezorgt ons de deelnemerslijst online. Wij houden in de 1e plaats rekening met die online bezorgde aanwezigheden. Als die gegevens worden betwist, zullen wij u eventueel een ander bewijs van aanwezigheid vragen.

  • Uw aanwezigheid op peer-reviews:

    In geval van betwisting van de gegevens die de organisator ons heeft bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen.
  • Uw aanwezigheid op bijscholingen:

Als u na afloop van een bijscholing het ingevulde evaluatieformulier aan de organisator bezorgt, dan zal hij er een strookje of per elektronische zending(of elk ander document dat minstens dezelfde gegevens bevat en door hem is afgestempeld en ondertekend ) van afscheuren en aan u teruggeven.

In geval van betwisting van de gegevens die door de organisator zijn bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen. 

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden