Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor BURGERS

In deze crisiscontext rond COVID-19 passen we regelmatig regels aan om tegemoet te komen aan de realiteit. We nemen uitzonderlijke maatregelen rond de ziekteverzekering en uitkeringen. U leest hier de RIZIV-maatregelen die u als burger aanbelangen.

 

1 November 2022: Einde overeenkomst thuisverpleegkundige cohortzorg voor COVID-19-patiënten

We financieren niet langer cohortzorg in het kader van de overeenkomsten met bepaalde consortia van diensten thuisverpleging. De evolutie van de crisis en bijhorende maatregelen brengt een einde aan deze overeenkomsten.

Post-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van eerstelijnszorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen

Vanaf 1 juli 2022 voorzien we een tegemoetkoming voor patiënten die langdurige gezondheidsklachten hebben na een COVID-19-besmetting: gepersonaliseerde eerstelijnszorg via een zorgtraject. Over welke zorg gaat het en hoe kan u die krijgen?

COVID-19-opsporingtesten : wanneer heeft u recht op terugbetaling van uw PCR of antigeentest?

COVID-19-opsporingstesten zijn er in verschillende vormen, voor verschillende situaties. Sommige situaties vragen om een PCR-test of een standaard antigeentest (niet te verwarren met de snelle antigeentest). Wanneer zijn deze testen terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering?

COVID-19 : Terugbetaling snelle antigeentesten in de apotheek sinds 1 november 2021

Mensen met lichte symptomen of reizigers die terugkomen uit een rode zone die beschikken over een testcode kunnen tussen 1 november 2021 en 30 juni 2022 bij verschillende apotheken terecht voor een terugbetaalde snelle antigeentest.

Zo wordt de druk bij de testcentra en huisartsen verlicht en hebben deze mensen ook sneller resultaat. De resultaten zijn ook geldig voor het CST.

Continuïteit van de zorg door tandartsen: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door tandartsen.

COVID-19: raming van de niet-uitgevoerde zorg in ziekenhuizen tijdens de 1e, 2e en 3e golf

Om de impact van COVID-19 op de verstrekte zorg in ziekenhuizen in te schatten, voert de Dienst Audit Ziekenhuizen, een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG, op vraag van het “Hospital & Transport Surge Capacity Committee” regelmatig audits uit. Hierbij focust het op de opgelopen zorgachterstand en inlooptijd. Aan de hand van deze rapporten kunnen in de toekomst actiepunten worden vastgelegd.

Voor de COVID-19-periode van maart 2020 t.e.m. mei 2021 noteert het opbouwende achterstanden tijdens de 1ste, 2de en 3de golf, en inhaalbewegingen tussen de golven in, met een absolute piek in maart 2021.

Vaccinatie voor de seizoensgriep tijdens de COVID-19-pandemie

Het is belangrijk dat personen uit de risicogroepen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dit blijft essentieel omwille van het samenvallen van de seizoensgriep en de COVID-19-pandemie.

Om dat te vereenvoudigen, gelden volgende 3 maatregelen voor het seizoen 2021-2022:

  • Een verhoogde terugbetaling voor het vaccin tegen de seizoensgriep voor personen die in aanmerking komen voor vergoedbaarheid.

  • Terugbetaling voor alle patiënten uit de risicogroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.

  • Iedereen kan een griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker zonder een voorschrift van een arts.

Hoe een onterecht betaalde PCR-test terugbetaald krijgen?

In een aantal situaties kan het zijn dat patiënten deze zomer onterecht hebben moeten betalen voor een PCR-test, terwijl ze recht hadden op een gratis test. We hebben een regeling uitgewerkt met de ziekenfondsen om deze testen toch nog terugbetaald te krijgen.

U heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen

In de zomer van 2021 wil onze overheid reizen en culturele evenementen mogelijk en toegankelijk maken voor iedereen, daarom voorzien we een tegemoetkoming voor PCR testen in de zomerperiode voor iedereen die nog niet de kans kreeg zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven.

Heeft u een voorschrift van een arts of ‘coronatest voorschrijfcode’, dan blijft uw test ook deze zomer gratis.

Hoeveel testen, welke terugbetaling? Een overzicht van onze maatregelen voor de komende maanden.

COVID-19: Gratis bijkomende psychologische hulp voor zelfstandigen in nood

Onze psychologische ondersteuning voor zelfstandigen, die bijzonder zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis: een telefonische hulplijn, een innoverend waarschuwingssysteem en 8 sessies psychologische zorg die volledig gratis zijn.

De antigeensneltest: een waardevolle steun voor onze sleutelsectoren

De antigeensneltest is de nieuwste speler in de testingstrategie om het coronavirus te bestrijden.  Eenvoudig en snel:  de test moet niet in het laboratorium worden geanalyseerd. Hij kan meteen worden uitgevoerd en geeft snel resultaat.

Het is een ideaal instrument om een persoon met symptomen of een groep personen in het geval van een uitbraak te testen om de continuïteit van de sleutelsectoren te garanderen.

We vergoeden deze 2 situaties.
Wanneer, hoe en hoeveel?... Het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG werkten mee aan een nieuwe stevige, en flexibele wet.

Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Zorgverleners of ziekenhuizen krijgen de mogelijkheid om telemonitoring op te starten in de thuisomgeving voor covid-19-patiënten. Hiertoe kunnen ze overeenkomsten afsluiten met het RIZIV.  Een medisch team volgt deze patiënten op van op afstand. 

Telemonitoring van deze thuisblijvende covid-19-patiënten en van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis laat toe om ziekenhuisbedden te vrijwaren maar vooral ook om de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een betere ondersteuning door technologische oplossingen.

Het gaat om een pilootproject om te onderzoeken welke de mogelijkheden zijn voor telemonitoring: we bestuderen de impact en organisatie van dit zorgmodel en bevragen de ervaringen bij de gebruikers.

Tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

We verlichten de kosten die u, als zorgverlener, in een privépraktijk en bij ambulante zorg draagt voor uw beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. De beschermingsmaatregelen blijven noodzakelijk om uw patiënten veilig te behandelen, maar mogen in geen geval aan hen worden doorgerekend. Hoe u deze tegemoetkoming ontvangt, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort. In vele gevallen moet u zelf geen stappen ondernemen.

Opsporingstesten COVID-19 voorschrijven, reserveren en resultaten ontvangen: eenvoudig en toegankelijk online

Twee nieuwe online tools zijn op 3 november gelanceerd. Ze bieden oplossingen voor de huidige moeilijkheden bij het testen.

U moet zich laten testen? De eerste tool, die beschikbaar is op de website mijngezondheid.be, biedt u de mogelijkheid zelf een afspraak te maken in een testcentrum en zo de lange wachtrijen voor de centra te vermijden.

De tweede tool voor het voorschrijven van de test en de opvolging van de resultaten biedt in het bijzonder een verlichting in het vooruitzicht van de heropening van de scholen. Dankzij het werk van de artsen die in de collectiviteiten of de bedrijven werken, verlicht deze tool het werk van de huisartsen en vergemakkelijkt hij de tests in de scholen, de kinderdagverblijven, de rusthuizen, de centra voor opvang van personen met een handicap, de asielcentra, de gevangenissen en de ondernemingen.

COVID-19-huisartsenbarometer brengt raadplegingen voor luchtwegklachten in kaart

Dankzij de deelnemende artsen kan deze digitale teller een duidelijker beeld geven op de situatie van COVID-19 in de praktijk van de huisarts. Zo is het mogelijk de zorg aan te passen aan de evolutie van de epidemie.

Een aanvullende crisisuitkering voor sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen tijdens de COVID-19-periode

Door een tijdelijke maatregel die voortvloeit uit het crisisoverbruggingsrecht krijgen sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen een aanvullende crisisuitkering. Tijdens de COVID-19-periode komt het dagbedrag van hun vervangingsinkomen dan op 49,68 EUR (tot en met 30 juni 2021) of  50,67 EUR (vanaf 1 juli 2021).

Contactopvolging en –Opsporingsstrategie

Een succesvolle exit-strategie in het kader van de Covid-19 crisis vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt. Dat kan door:

  • systematische en herhaalde testing om besmette personen op te sporen: besmette personen gaan in quarantaine
  • opsporing van personen die de voorbije dagen in contact geweest zijn met besmette personen: deze personen gaan in quarantaine en worden eventueel getest

Op de website van het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19 vindt u informatie over de strategie en methode inzake contactopsporing en -opvolging.

COVID-19 : de triage- en afnamecentra in kaart

Hier vindt u de kaart en lijst met triage- en afnamecentra. U kan eenvoudig via de kaart een centrum in uw buurt vinden.

Verlenging van het experiment betreffende de wachtposten voor huisartsen tijdens de week

De strijd tegen COVID-19 brengt zware wachtdiensten voor huisartsen met zich mee, ook tijdens de week. Om de individuele last van die wachten te verlichten hebben we beslist om, in de vorm van proefprojecten, de wachtposten ook tijdens de week te financieren van 18 u tot 8 u.
Sedert april 2020, hebben 15 wachtposten zich ingeschreven als proefproject. Na 3 maanden, lijkt het ons nuttig om het experiment te kunnen verderzetten.

Een aanvullende uitkering voor werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens de COVID-19-periode

Bepaalde werknemers die tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt erkend zijn ontvangen een aanvullende uitkering voor hun primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Multidisciplinaire revalidatie vanaf intensieve zorgen bij COVID-19-patiënten: uitbreiding fysiotherapeutische zorg

We willen de revalidatiezorg verbeteren van Covid-19 patiënten die op intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben. Bij deze patiënten start zo snel als mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie.  We introduceren hiervoor

Kinesitherapie voor gehospitaliseerde COVID-19-patiënten: het RIZIV verhoogt zijn tussenkomst

We willen de kinesitherapeutische zorg verbeteren van Covid-19 patiënten die op intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben. We nemen dus 2 maatregelen tijdens deze crisis: een verhoging van de tarieven voor de kinesitherapiezitting, en de mogelijkheid van een 2de individuele zitting van 30 minuten.

Het Fonds voor de medische ongevallen herneemt medische expertisezittingen

Door de strikte COVID-19-maatregelen organiseerde het Fonds voor de medische ongevallen tijdelijk geen medische expertisezittingen. Aangezien de maatregelen versoepeld zijn, is dat vanaf nu wel weer het geval. Er zijn wel nog veiligheidsmaatregelen voor de deelnemers.

Terugbetaling eerstelijnspsychologische sessies uitgebreid naar alle leeftijden

Omwille van de mentale impact tengevolge van de COVID-19-crisis is de terugbetaling van eerstelijns psychologische sessies voor volwassenen (18-64) met ingang vanaf 2 april 2020 uitgebreid naar alle leeftijden. In eerste instantie geldt deze uitbreiding tot 31 december 2020. Tijdens de acute fase van de crisis kunnen de sessies ook voor de nieuwe leeftijdsgroepen gerealiseerd worden door videocommunicatie. Ook andere tijdelijke versoepelingen zijn op hen van toepassing.

COVID-19 - Kosten beschermingsmateriaal voor de hervatting van de zorgactiviteiten: voor het RIZIV, niet voor de patiënt

We ontwikkelen een financiële tegemoetkoming voor zorgverleners om uitzonderlijke uitgaven voor beschermingsmateriaal te helpen dekken. Zorgverleners mogen extra kosten voor beschermingsmateriaal niet doorrekenen aan hun patiënten.

Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie

De tarieven en terugbetalingsvoorwaarden voor de moleculaire en antigentesten zijn bekend.
De testen zijn volledig terugbetaald wanneer ze gebeuren volgens de richtlijnen gepubliceerd door Sciensano en wanneer het laboratorium voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden.
De doelgroepen en vergoedingsvoorwaarden voor de serologische testen zijn ook bekend.

Pre- en postnatale zorg tijdens de Covid-19-crisis: de termijn voor het verlenen van postnatale zorgen blijft onveranderd

We willen de continuïteit van de activiteiten van vroedvrouwen en de noodzakelijke zorg voor hun patiënten blijven garanderen, ook tijdens de COVID-19-crisis. De termijn om terugbetaalde postnatale zorg te verlenen verlengt echter niet.

Pre- en postnatale zorg tijdens de Covid-19-crisis: de termijn voor het verlenen van postnatale zorgen blijft onveranderd

We willen de continuïteit van de activiteiten van vroedvrouwen en de noodzakelijke zorg voor hun patiënten blijven garanderen, ook tijdens de COVID-19-crisis. De termijn om terugbetaalde postnatale zorg te verlenen verlengt echter niet.

Getuigschriften van arbeidsongeschiktheid en getuigschriften van quarantaine - Hun rol tijdens de COVID-19-periode

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of quarantaine voor werkgevers, vereenvoudigd model voor het ziekenfonds bij telefonisch advies, ... Update over de verschillende medische certificaten om tijdens deze COVID-19-crisis te gebruiken.

Vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen

Sinds begin april worden op een systematische manier testen afgenomen in alle residentiële voorzieningen zoals woonzorgcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenissen, … . Voor de afname van de stalen kunnen huisartsen de bestaande codes uit de nomenclatuur aanrekenen.

Palliatief forfait en incontinentieforfaits aanvragen gedurende de COVID-19 crisis

U kan als arts nog steeds de nodige attesten opstellen en verzenden voor deze forfaits. De ziekenfondsen blijven ze toekennen.

Continuïteit van oncologische zorg : Uitstel niet-dringende zorg: we versoepelen bepaalde overeenkomsten afgesloten met ziekenhuizen of ziekenhuisnetwerken

Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende consultaties en behandelingen uit en kan de opvolging van sommige overeenkomsten niet binnen de afgesproken termijnen of regels plaats vinden en kunnen de procedures voor de indiening van aanvragen niet volledig worden gerespecteerd.

Om te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken ziekenkuizen worden uitzonderlijk bepaalde maatregelen genomen voor volgende overeenkomsten: Oncofreezing, borstrecontstructie, GEP en NGS.

Continuïteit van de zorg door verstrekkers van implantaten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door verstrekkers van implantaten.

Continuïteit van de zorg door verpleegkundigen: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door verpleegkundigen.

Continuïteit van de zorg door logopedisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door logopedisten.

Continuïteit van de zorg door kinesitherapeuten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door kinesitherapeuten.

Continuïteit van de zorg door audiciens: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die audiciens afleveren.

Continuïteit van de zorg door bandagisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die bandagisten afleveren.

Continuïteit van de zorg door opticiens: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die opticiens afleveren.

Continuïteit van de zorg door orthopedisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die orthopedisten afleveren.

Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

Hoe kan u als arts tijdens deze crisisperiode zorg op afstand aanrekenen via het derderbetalerssysteem, elektronisch of op papier? Hierbij de aangepaste verzamelstaat, rekeninghoudend met het uitgebreide aantal codes voor advies op afstand.

Uitstel niet-dringende zorg voorkomen: verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten versoepeld

Omwille van Covid-19 stellen artsen en ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit. Dit kan ook een belangrijke impact hebben op jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten voor chronische patiënten (chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2). Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken artsen, versoepelen we de verlengingsvoorwaarden.

Continuïteit van follow-up door neuropediaters: verstrekking op afstand in de context van de COVID-19-crisis

Patiënten met neurologische ontwikkelingsstoornissen of een verstandelijke beperking zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in tijd en ruimte. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen de gedragsstoornissen verergeren en de omgeving (gezin of instelling) in grote moeilijkheden brengen. In het kader van de COVID-19-crisis hebben we daarom een aangepaste verstrekking op afstand gecreëerd voor neuropediaters, waarmee ze de follow-up kunnen verderzetten van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met dergelijke stoornissen.

Gezamenlijke brief aan zorgverleners over de toepassing van de COVID-19-richtlijnen

In een gezamenlijke brief aan zorgverleners en hun beroepsverenigingen beantwoorden 4 leidend ambtenaren van de Risk Management Group, van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG de vragen over de toepassing van bepaalde richtlijnen voor de gezondheidszorg tijdens deze uitzonderlijke crisis rond de Covid-19-pandemie.

Continuïteit en veiligheid van de zorg: advies op afstand door medische huizen en de huisartsenwachtposten

Voor de medische huizen zitten de telefonische adviezen 101190 en 101135 in het kader van COVID-19 in het forfaitair bedrag voor huisartsgeneeskunde. Voor ingeschreven patiënten kunnen deze codes dus niet aangerekend worden. Voor de telefonische consulten met niet-ingeschreven patiënten is het aanrekenen van deze codes wel toegestaan. Enkele verduidelijkingen voor artsen rond de aanrekening van telefonische adviezen.

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden

We passen de regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan met betrekking tot de machtigingen voor vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen. Bv. voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van MBV hebben we de maximale leeftijd voor de machtigingen door adviserende artsen verlengd met 6 maanden. We willen hiermee voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

Thuiszorg: Maatregelen ten gunste van verpleegkundigen en patiënten tijden de COVID-19-crisis

We namen in het begin van de crisis 2 maatregelen om verpleegkundigen te helpen voorzorgsmaatregelen te nemen en patiënten te kunnen opvolgen die getroffen werden door het virus.

De tijdelijke maatregel (Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts) blijft tot nader order geldig.

De maatregel “verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige” is gestopt. Er wordt een ander systeem overwogen. We informeren u zo snel als mogelijk.

COVID-19 - Documenten aan het ziekenfonds bezorgen om rechten op terugbetaling van geneeskundige verzorging te behouden: mogelijkheden voor de burger

Moet u documenten aan uw ziekenfonds bezorgen om uw rechten op terugbetaling van geneeskundige verzorging te behouden? Dan kunt u dat ook tijdens de COVID-19-crisis doen. De termijnen daarvoor zijn verlengd tijdens de periode van inperking.

Nabehandeling door psychiatrische ziekenhuizen mogelijk vanop afstand

De meeste psychiatrische ziekenhuizen bieden nabehandeling aan na een opname. Om verkeer van en naar het ziekenhuis te voorkomen en de zorgcontinuïteit te verzekeren kan het ziekenhuis de nabehandeling voortzetten vanop afstand tijdens de COVID-19-crisis.

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID-19-crisis

Eenvoudiger medisch getuigschrift dat artsen kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Codid-19-context (model voor het ziekenfonds van de patiënt). Huisartsen kunnen dit getuigschrift gebruiken ook tijdens hun huisartsenwachtdienst. Hierbij het model en de procedure om het door te sturen.

Continuïteit en veiligheid van de zorg : advies op afstand door artsen en wachtposten tijdens de COVID-19-pandemie

We wijzigen een toepassingsregel van de verstrekking 101135 (Advies met het oog op continuïteit van zorg). Deze verstrekking zal u als arts 5 keer per 30 dagen kunnen aanrekenen.

We creëren een nieuwe verstrekking voor de telefonische triage van patiënten met het vermoeden van Covid-19 tijdens de huisartsenwachtdienst.

Verkorte bestraling bij borstkankerpatiënten tijdens de COVID-19-pandemie

Een verkort bestralingsschema is voor sommige patiënten met borstkanker een veilig en volwaardig alternatief. Zo zetten we bestralingstoestellen en beschikbaar personeel zo optimaal mogelijk in en waar mogelijk kunnen we een opsplitsing voorzien tussen toestellen en “equipes” voor COVID19-vrije patiënten en patiënten met COVID-19. Bovendien zullen patiënten zich minder frequent naar het ziekenhuis verplaatsen en zullen er minder ziekenhuiscontacten nodig zijn.

Wanneer is zo’n verkort bestralingsschema mogelijk en hoe is het aan te rekenen? 

Continuïteit van de logopedische zorg: verstrekkingen op afstand in de context van de COVID-19-crisis

We willen de continuïteit van de logopedische zorg tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van de sociale distantiëring. Daarom passen we de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan, zodat logopedieverstrekkingen mogelijk zijn vanop afstand, zonder fysieke aanwezigheid van de logopedist.
De maatregel is van toepassing vanaf 14 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Continuïteit tandheelkundige zorg: telefonisch advies met eventuele doorverwijzing tijdens de COVID-19 crisis

Voor de continuïteit van de zorg en het accuraat begeleiden van de patiënt naar de beschikbare tandheelkundige zorg is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen een specifieke verstrekking in te voeren voor telefonisch advies en eventuele doorverwijzing. Deze aanpak voor zorg op afstand geldt vanaf 14 maart  2020 en tot zolang de crisisperiode duurt.

Continuïteit kinesitherapie: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor de continuïteit van de zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen kinesitherapeutische verzorging ondersteund door videoconsult of telefonisch consult mogelijk te maken, kortom zorg op afstand.

Deze maatregel geldt vanaf 14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.

Continuïteit in onze alternatieve zorgvormen voor ouderen (Protocol 3): Consultatie op afstand en verlenging van de periodes

In de context van de Covid-19-crisis is het belangrijk dat de ouderen met complexe noden inzake zorg en thuishulp verder kunnen genieten van de best mogelijke zorg. Om hieraan te kunnen beantwoorden en rekening houdend met de afstandsregels, heeft het Riziv tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot de verschillende verstrekkingen die mogelijk zijn op afstand in het kader van de Protocol 3-overeenkomst.

Diabeteseducatie in de eerste lijn: continuïteit van de zorg mogelijk via telefonische of videoconsultatie

Diabeteseducatie is mogelijk via telefonische of videoconsultaties voor: patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 en patiënten met een ‘Opvolging van een patiënten met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen voor diabeteseducatoren gelden vanaf 14 maart 2020.

Continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg: verstrekkingen op afstand voor psychiaters en kinderpsychiaters

Patiënten met psychiatrische of psychotherapeutische follow-up kunnen hun behandeling slechts zelden opschorten zonder ernstig risico voor hun geestelijke gezondheid. De COVID-19-crisis maakt dat risico voor de meest kwetsbare personen nog groter. Om de continuïteit van de zorg te kunnen verzekeren tijdens de crisis zijn de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aangepast waardoor zorg op afstand mogelijk is voor psychiaters en kinderpsychiaters.

Continuïteit van pre- en postnatale zorg: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor het garanderen van de nodige zorg voor de (aanstaande) moeder en het kind, zelfs tijdens de COVID-19 crisis en met de nodige voorzorgsmaatregelen Daarom passen we de regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepaalde vertrekkingen  door vroedvrouwen zijn mogelijk op afstand.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf 14 maart tot het einde van deze crisisperiode.

Continuïteit diëtetiek via telefonische of videoconsultatie voor patiënten met een zorgtraject of voortraject

Om tijdens de COVID-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diëtetiek, nemen we een tijdelijke maatregel voor patiënten met een zorgtraject  en patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’.
Tijdelijk zijn voor deze verstrekkingen telefonische of videoconsultaties mogelijk voor diëtetiek en dat met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.

Continuïteit van ergotherapie via videoconsultatie en verlenging van de periode van tussenkomst van de ziekteverzekering

Extra maatregelen om de continuïteit van de zorg te waarborgen: videoconsultaties ergotherapie, voor patiënten die volgens de huidige reglementering voor een tussenkomst in ergotherapieverstrekkingen in aanmerking komen. Patiënten kunnen tijdelijk ook voor 12 maanden ergotherapie in aanmerking komen in plaats van de 6 maanden die de huidige reglementering voorziet. Deze maatregelen gelden vanaf 14 maart 2020. 

Uitstel van niet-dringende zorg: uw machtiging voor uw geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

Is uw machtiging van de adviserend-arts voor de terugbetaling van uw geneesmiddel net vervallen of vervalt dit binnenkort? Geen nood, dit akkoord wordt automatisch verlengd met drie maanden. Dit geeft u meer tijd om aan uw arts te vragen de verlenging in orde te brengen in deze moeilijke COVID-19-context.

COVID-19: psychiatrische zorg: partiële hospitalisatie thuis

Wegens de sterk toegenomen bezettingsgraad in de ziekenhuizen is partiële hospitalisatie bij de patiënt thuis opnieuw mogelijk van 20 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 onder dezelfde voorwaarden als in de periode van 14 maart tot 30 juli.

Op welke uitkering heeft u recht als u moet stoppen met de aangepaste activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de pandemie COVID-19 zijn vele ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Welke impact heeft dit als u als u moet stoppen met de aangepaste activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

Eerstelijnspsychologische zorg: videoconsultatie mogelijk en andere versoepelingen tijdens de COVID19-crisis

Extra maatregelen: videoconsultaties zijn toegestaan, versoepelingen van de verwijsprocedure met toevoeging van de arbeidsarts als gemachtigde verwijzer en de toelating om de behandelingscapaciteit tijdelijk te overschrijden. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 14 maart 2020

Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

We passen de regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan met betrekking tot de machtigingen voor vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen. We willen hiermee voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

Arbeidsongeschiktheid: uw uitkeringen ontvangen wanneer uw werkgever te laat is met de administratieve formaliteiten

In het kader van de Covid-19-crisis stijgt het aantal aangiftes van arbeidsongeschiktheid. Als uw werkgever niet alle formaliteiten op tijd vervult, kunt u uw ziekenfonds vragen om u tussentijds het minimumtarief te vergoeden. 

Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De RID-code is de streepjescode die staat voor het unieke voorschriftnummer van het geneesmiddelenvoorschrift. Op elk elektronisch voorschrift staat onder de barcode de ‘vertaling’ ervan in letters en cijfers.

Uitstel niet-dringende zorg voorkomen: we versoepelen de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Om de negatieve gevolgen van het uitstellen van niet-dringende zorg voor patiënten en zorginstellingen te beperken, verlengen we de periodes waarin de ziekteverzekering voor deze zorg betaalt, en die revalidatieprogramma's met een beperkte, niet-verlengbare duur. Verplichte contacten worden teruggebracht tot 1 per jaar.

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID19-crisis

We bieden artsen een eenvoudiger medisch getuigschrift aan dat ze eenvoudiger en sneller kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Covid-19-context. Hierbij het model en de instructies.

Thuisverpleegkundigen: uitzondering identificatie van patiënten en toepassing derdebetalersregeling zonder eID

Tijdens de crisisperiode in verband met COVID-19 moet de eID van de patiënt niet meer worden gelezen om hun identiteit na te kijken in de situaties waar de gezondheid van patiënten en/of thuisverpleegkundigen in het gedrang kan komen.
Tijdens hun identiteitscontrole kunnen verpleegkundigen dat manueel invoeren. Op deze manier kan de derdebetalersregeling correct worden toegepast tijdens deze uitzonderlijke periode, ook bij niet-lezing van de eID.

Onze omzendbrief  beschrijft de procedure voor verpleegkundigen 

Opsporingstesten COVID19: principeakkoord voor de terugbetaling

Het RIZIV bracht vertegenwoordigers samen van laboratoria (ambulant, ziekenhuizen, referentiecentra), ziekenfondsen en Sciensano. Dit zijn de 7 principes die op 17 maart zijn aangenomen en waarop de regels voor de facturering en financiering van de opsporingstests voor de Covid-19 zullen worden gebaseerd. Situatie op 18 maart 2020.

COVID-19 : beschermingsmateriaal: prioritaire groepen in de gezondheidszorg

Hierbij de lijst van prioriteiten voor de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal voor de gezondheidszorg. De ‘Risk Management Group’ heeft, op basis van de input van wetenschappers en experten, de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal voor COVID-19 beslist.

 

Laatst aangepast op 18 oktober 2022