print

Het zorgtraject diabetes type 2: welke verstrekkingen kan u als podoloog aanrekenen?

Een zorgtraject diabetes type 2 verbetert de aanpak van deze chronische ziekte. Dit organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met deze chronische ziekte. Het vertrekt altijd van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist en begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

In het kader van dit zorgtraject vergoeden we uw podologische sessies en/of uw diabeteseducatiesessies, op voorschrift volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Podologische sessies voor een patiënt in een zorgtraject diabetes type 2

HOEVEEL PODOLOGISCHE SESSIES VERGOEDEN WE?

We vergoeden 2 podologische sessies, elk van minimum 45 minuten per kalenderjaar, voor patiënten in een zorgtraject diabetes type 2.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE PODOLOGISCHE SESSIES AANREKENEN?

Om deze verstrekking te kunnen uitvoeren en aanrekenen moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

We vergoeden de sessies als:

 • Uw patiënt is opgevolgd in het kader van een zorgtraject diabetes type 2.
 • Uw patiënt maakt deel uit van een van de volgende risicogroepen:
  • Groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament
  • Groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • Groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • Groep 3: vaatlijden, vroegere voetwonden, amputatie of Charcot.
 • Uw podologische sessies worden voorgeschreven door de huisarts of de endocrino-diabetoloog die het “zorgtrajectcontract” mee ondertekende.
 • Deze 2 sessies kunnen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE PODOLOGISCHE SESSIES AAN TE REKENEN?

Gebruik de code 794032 om een individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling aan te rekenen voor een patiënt in een zorgtraject diabetes type 2.

WAT BETAALT UW PATIËNT? 

We vergoeden deze podologische sessies volledig. Ze zijn dus gratis voor uw patiënten: als podoloog moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren. 

Voor deze podologische sessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

Diabeteseducatiesessies voor een patiënt in een zorgtraject diabetes type 2

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren. 

Als podoloog kan u diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten die deelnemen aan een zorgtraject diabetes type 2, als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt. Om deze erkenning te verkrijgen, moet u een aanvullende opleiding van diabeteseducator hebben gevolgd.

We betalen uw patiënten volledig terug voor deze diabeteseducatiesessies.

Voor deze podologische sessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

Alle informatie over diabeteseducatie verleend als deel van een zorgtraject diabetes type 2

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)