print

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: welke verstrekkingen kan u als diëtist aanrekenen?

Een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie verbetert de aanpak van deze chronische ziekten. In het kader van dit zorgtraject betalen we bepaalde verstrekkingen bij een diëtist op voorschrift van een huisarts gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:

Hoeveel diëtetieksessies vergoeden we?

Het aantal vergoedbare sessies varieert naargelang het stadium van de ziekte waarin uw patiënt zich bevindt:

  • 2 sessies van min. 30 minuten per jaar voor patiënten in stadium 2 of 3
  • 3 sessies van min. 30 minuten per jaar voor patiënten in stadium 4
  • 4 sessies van min. 30 minuten per jaar voor patiënten in stadium 5.

Onder welke voorwaarden kan u deze diëtetieksessies aanrekenen?

Om deze verstrekking te kunnen uitvoeren en aanrekenen moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

We vergoeden de sessies als:

  • Het voorschrift vermeldt dat de sessie is uitgevoerd in het kader van een zorgtraject.
  • Uw diëtetieksessies zijn voorgeschreven door de huisarts die het zorgtraject heeft ondertekend (of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de patiënt). Deze arts kan   de precieze doelen van deze sessies bepalen.
  • U maximum 2 diëtetieksessies op dezelfde dag verleent. In dit geval is de minimale duur 60 minuten. 
  • U een actueel voedingsdossier bijhoudt voor de patiënt, met informatie over zijn huidige eetgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de overeengekomen therapeutische doelen en de resultaten.
  • U elk jaar een schriftelijk rapport naar de huisarts stuurt.

Opgelet, we vergoeden de verstrekkingen NIET als:

  • u ze verstrekt tijdens een ziekenhuisopname
  • uw patiënt al diëtetieksessies ontvangt binnen een ander reglementair of contractueel kader

Welke code gebruiken om deze diëtetieksessies aan te rekenen?

Om een individuele diëtistische evaluatie en/of interventie voor de patiënt in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie aan te rekenen, gebruik code 794010.

Wat betaalt uw patiënt? 

Voor deze sessies in het kader van een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie blijft de patiënt het remgeld betalen.

Als diëtist moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren. 

Voor deze diëtetieksessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)