Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie


De NRKP heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening te promoten en initiatieven ter bevordering van de kwaliteit te ondersteunen, zoals vastgelegd in haar wettelijke opdrachten.

De NRKP bestaat sinds 13 juli 2001 en telt 44 leden, met vertegenwoordigers van:

  • Artsensyndicaten
  • Universiteiten / wetenschappelijke verenigingen
  • Ziekenfondsen
  • Overheid

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 30 september 2014