print

Het Beheerscomité van het Fonds voor de medische ongevallen

Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) staat onder het gezag van een Beheerscomité. 

Op deze pagina:

Wat zijn de taken van het Beheerscomité?

Het Beheerscomité van het FMO:

 • beheert samen met het FMO en zijn directeur-generaal de opdrachten die bepaald zijn in de wet van 31 maart 2010
 • stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op met betrekking tot de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg, zoals die vastgesteld is in de wet van 31 maart 2010
 • stelt aan ons Algemeen beheerscomité de begroting voor van de administratiekosten van  het FMO
 • adviseert ons Algemeen beheerscomité over het jaarlijkse voorstel met betrekking tot de personeelsformatie van het FMO
 • wordt door de directeur-generaal van het FMO geïnformeerd over de procedures voor de overheidsopdrachten met betrekking tot de taken of het beheer van het FMO
 • stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt dat ter goedkeuring voor aan de koning.

Wat is de samenstelling van het Beheerscomité?

Het Beheerscomité van het FMO is als volgt samengesteld:

 • 4 leden die de overheid vertegenwoordigen
 • 4 leden die de representatieve organisaties van alle werkgevers vertegenwoordigen en de representatieve organisaties van zelfstandigen
 • 4 leden die de representatieve organisaties van alle werknemers vertegenwoordigen
 • 4 leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen
 • 5 leden die de beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen, waarvan minstens 3 artsen
 • 3 leden die de verzorgingsinstellingen vertegenwoordigen, waarvan minstens 1 arts-hygiënist
 • 4 leden die de patiënten vertegenwoordigen
 • 2 professoren of docenten in de rechten, gespecialiseerd in medisch recht.

Contacten

Secretariaat van het FMO

Tel: +32 (0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be