print

De Algemeen ondersteunende diensten

De medewerkers van onze Algemeen ondersteunende diensten (AOD) hebben alvast één ding gemeen: ze geven (strategische) ondersteuning aan onze 5 kerndiensten. De AOD hebben diverse taken en staan rechtstreeks onder onze algemene directie.

Op deze pagina:

 

Welke diensten?

 

Welke taken?

 
 • Onze AOD zijn onder meer bevoegd voor de human resources, de financiën (onder andere de bijzondere inkomsten), de geschillen, de informatica. Zij zorgen voor de vertaling, de documentatie, het onthaal van de bezoekers, het onderhoud van de gebouwen, het economaat, de verzending, de drukkerij, de mess van het personeel, de beveiliging, de logistiek, enz.
 • Onze stafdiensten bieden, samen met de HR-coördinatoren en de IT-coördinator, strategische ondersteuning:
  • de Communicatiedienst
  • de Dienst Strategie & Organisatie
  • de Cel Data Office
  • de Preventiedienst
  • de Cel informatieveiligheid.
 •  De Dienst interne audit is een onafhankelijke, objectieve en competente partner van ons management, onze medewerkers en onze beheerders in het proces van permanente verbetering.

Contacten