print

Beheersysteem voor informatieveiligheid

Sinds juni 2014 is ons beheersysteem voor informatieveiligheid gecertificeerd volgens de internationale norm ISO27001

Op deze pagina:

​Veiligheidsgaranties en toegevoegde waarde van onze certificatie


Ons beheersysteem voor informatieveiligheid garandeert de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van alle door ons  verwerkte gegevens in alle bedrijfsprocessen van onze kerndiensten en de ondersteunende processen van onze algemene diensten. Wij engageren ons om dit beheersysteem continu te verbeteren.

Wij realiseren dit door het toepassen van risicobeheer dat op een structurele manier rekening houdt met dreigingen en opportuniteiten veroorzaakt door wijzigende technologie, wetgeving of andere omgevingsfactoren.

De conformiteit van ons beheersysteem met de ISO 27001 norm verhoogt het vertrouwen van alle interne en externe betrokken partijen over de doeltreffendheid van ons beheer van de informatieveiligheid .
 

Ons engagement en veiligheidsdoelstellingen

 Het verzekeren van de informatieveiligheid is een prioriteit en een belangrijke doelstelling voor onze instelling waartoevoor ons Algemeen Beheerscomité en ons Directiecomité zich engageren.

Dit engagement en de objectieven voor informatieveiligheid kunt u nalezen in het document ‘Information Security Policy’.

Contacten

Dienst informatieveiligheid

E-mail: SafeInfo@riziv-inami.fgov.be