print

Het Patiëntenforum

Het Patiëntenforum is het overlegorgaan tussen de patiëntenorganisaties (vertegenwoordigd door hun koepels) en onze diensten.
Dit orgaan verdedigt de belangen van patiënten bij de ontwikkeling en de evaluatie van ons beleid.

Op deze pagina:

Wie zetelt in het Patiëntenforum?

Het Patiëntenforum bestaat uit:

Deze vertegenwoordigers kunnen verschillen naargelang de agenda van de vergadering, met bijv. de deelname van specifieke patiëntenorganisaties of van experten die uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan vergaderingen.

Wat zijn de taken van het Patiëntenforum?

Het Patiëntenforum ondersteunt ons om bij de ontwikkeling en de evaluatie van ons beleid rekening te houden met de behoeften van de patiënten.

Het moet een rechtstreekse en structurele dialoog tot stand te brengen tussen de patiëntenkoepels en het RIZIV. Enerzijds brengt het Patiëntenforum de behoeften van patiëntenorganisaties snel en rechtstreeks in kaart om zo oplossingen aan te dragen. Anderzijds informeren wij de patiëntenorganisaties  via het patiëntenforum rechtstreeks over RIZIV-maatregelen die waarschijnlijk een impact zullen hebben op de patiënten.

Hoe kan een patiëntenorganisatie een discussiepunt agenderen?

Werkt u bij een patiëntenorganisatie en ervaren u en uw leden een knelpunt dat te maken heeft met onze bevoegdheden? Neem contact op met een patiëntenkoepel. Zij bekijken of en hoe het knelpunt ingang kan vinden bij het RIZIV.

  • In het Nederlands: info@vlaamspatientenplatform.be
  • In het Frans: luss@luss.be
  • In het Duits: info@patientenrat.be

De punten die op het Patiëntenforum kunnen worden behandeld:

  • moeten betrekking hebben op onze bevoegdheden, de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • mogen geen betrekking hebben op een individuele situatie, maar op een bredere problematiek die bijvoorbeeld een groot aantal patiënten treft met dezelfde aandoening. Voor een individuele vraag/verzoek, neemt u contact op met uw ziekenfonds.

Contacten

Patiëntenforum

Patiënten met een vraag voor het forum, kunnen een van de patiëntenorganisatie contacteren.