print

Het Algemeen beheerscomité

Het Algemeen beheerscomité beheert onze instelling.

Op deze pagina:


Welke bevoegdheden?

De bevoegdheden van het Algemeen beheerscomité hebben hoofdzakelijk betrekking op: 

  • het bijhouden van de rekeningen
  • het opmaken van de begroting van de administratiekosten
  • de beslissingen in verband met het personeel.

 

Welke samenstelling?

Het Algemeen beheerscomité is samengesteld uit: 

  • vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de organisaties van de zelfstandigen
  • vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
  • vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Ook 3 vertegenwoordigers van de regering wonen de vergaderingen bij. Zij worden door de koning benoemd op voordracht van de ministers die Sociale Zaken, Begroting en Middenstand onder hun bevoegdheid hebben.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be