print

Het Algemeen beheerscomité

Het Algemeen beheerscomité beheert onze instelling.

Op deze pagina:


Welke bevoegdheden?

De bevoegdheden van het Algemeen beheerscomité hebben hoofdzakelijk betrekking op: 

  • het bijhouden van de rekeningen
  • het opmaken van de begroting van de administratiekosten
  • de beslissingen in verband met het personeel.

 

Welke samenstelling?

Het Algemeen beheerscomité is samengesteld uit: 

  • vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de organisaties van de zelfstandigen
  • vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
  • vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Ook 3 vertegenwoordigers van de regering wonen de vergaderingen bij. Zij worden door de koning benoemd op voordracht van de ministers die Sociale Zaken, Begroting en Middenstand onder hun bevoegdheid hebben.

Contacten