print

International Horizon Scanning Initiative (IHSI): een internationale samenwerking rond innovatieve geneesmiddelen en hun impact

Het IHSI is een van de internationale samenwerkingsverbanden waarin België, samen met 7 andere landen, informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart gaat brengen en met elkaar zal delen.

Op deze pagina:

Krachten en middelen bundelen

Op 29 oktober 2019 schoot in Den Haag het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) officieel uit de startblokken. Hiermee slaan 8 landen (België, Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland) de handen in elkaar om de geneesmiddelenhorizon te verkennen op zoek naar potentieel belangrijke ontwikkelingen en trends.

Het kan gaan om geneesmiddelen:

  • met een duur kostenplaatje die het geneesmiddelenbudget onder grote druk zetten
  • en/of met een zeer innovatief karakter die de organisatie van de gezondheidszorg sterk beïnvloeden.

Uit heel wat hoeken van de wereld wordt dit samenwerkingsverband met grote interesse gevolgd en er zijn ook besprekingen met andere landen, die op het punt staan toe te treden.

Anticiperen op innovaties

IHSI wil een gigantische databank oprichten die alle publiekelijk beschikbare informatie over geneesmiddelen in de pipeline zal samenbrengen. Op basis van deze gegevens zullen er zogenaamde ‘High Impact Reports’ komen die een analyse geven van de behandelingen met een potentieel belangrijke impact.

Overheden kunnen immers beter anticiperen op innovatieve behandelingen als ze op voorhand weten wat er op hen afkomt. Ze kunnen dan

  • prioriteiten stellen in de uitgaven voor de geneesmiddelen
  • bij de evaluatie van bestaande middelen rekening houden met de komst van nieuwe alternatieven
  • de plaats bepalen van nieuwe behandelingen in de bestaande richtlijnen
  • gespecialiseerde centra inrichten en gezondheidswerkers opleiden
  • gebieden identificeren waarvoor onvoldoende behandelingen beschikbaar zijn (unmet medical need)
  • enz.

Door de handen in elkaar te slaan staan overheden sterker als het op de prijsonderhandelingen aankomt en kunnen ze een betere prijs bedwingen voor de sociale zekerheid. Ook op het vlak van de evaluatie (Health Technology Assessment) van de nieuwe geneesmiddelen kunnen ze bestaande expertise delen en dubbel werk uitsparen.

Juni 2021: contract voor internationale gegevensbank ondertekend

Het IHSI zette in juni 2021 een belangrijke stap vooruit met de ondertekening van het contract dat zal leiden tot een internationale gegevensbank en ‘High Impact Reports’. Deze twee instrumenten zullen de autoriteiten in staat stellen toekomstige innovatieve behandelingen beter te begrijpen.

Het gaat om een contract van 4 jaar met 2 objectieven:

  • Een databank van opkomende farmaceutische producten ontwikkelen. Dit omvat de bouw en het onderhoud van de databank en het verzamelen en beheren van open source-gegevens om de informatieverzameling voortdurend bij te werken en uit te breiden.
  • Het opstellen van ‘High Impact Reports’ mogelijk maken.

De gekozen partner is ECRI. Deze onafhankelijke organisatie levert wereldwijd technologische oplossingen en op feiten gebaseerd advies aan besluitvormers in de gezondheidszorg.

Spin-off van BeNeLuxA

IHSI vloeit voort uit de samenwerking die België en Nederland in 2015 zijn gestart, een initiatief dat intussen is uitgegroeid tot BeNeLuxA, met naast België en Nederland ook Luxemburg, Oostenrijk en Ierland als leden.

Het ontwerp en de methodologie van het gezamenlijk horizon scanning systeem van IHSI is gebaseerd op de KCE studie ‘Horizon scanning voor farmaceutische producten: voorstel voor de BeNeLuxA samenwerking’. IHSI is een onafhankelijk orgaan, opgericht als internationale vzw, dat alleen gefinancierd is door zijn leden.

Onze Administrateur-generaal, de heer De Cock, heeft zich met zijn toekomstgerichte visie steeds enorm ingezet voor dit internationaal samenwerkingsinitiatief. Hij ondertekende op 5 juli 2019 samen met de vertegenwoordiger van de Ierse Minister van Volksgezondheid de oprichtingsakte van de administratieve zetel van IHSI, gevestigd bij ons op het RIZIV.

We kijken uit naar de samenwerking met onze collega's die zich bij dit initiatief hebben aangesloten en hopen dat er in de nabije toekomst meer leden zullen toetreden.

 

Contacten

Horizon scan team

E-mail: horizonscan@riziv-inami.fgov.be