print

Onze 8 doelstellingen voor betere milieuprestaties

Verantwoordelijk omgaan met de middelen die we ter beschikking hebben en bijdragen tot een kwaliteitsvol leefmilieu zijn uitdagingen die eigen zijn aan onze opdrachten. Daarom werken we een milieubeheersysteem uit dat onze ecologische voetafdruk beperkt.

Op deze pagina:


Ons milieubeleid

In onze 3e bestuursovereenkomst engageren wij ons om duurzame ontwikkeling te integreren in onze interne organisatie om zo de milieu-impact van onze gebouwen en activiteiten te beperken. In onze 4e en 5e bestuursovereenkomst is dit engagement bevestigd.

Dit engagement voor duurzame ontwikkeling maakt voortaan ook expliciet deel uit van het milieubeleid van het RIZIV. Ons Directiecomité heeft 8 milieudoelstellingen geselecteerd: 

Enerzijds blijft het RIZIV zich ertoe verbinden de negatieve milieueffecten van haar huidige gebouwen en activiteiten te verminderen. Met een focus op de huidige processen heeft ze daarvoor de volgende milieudoelstellingen vastgelegd en bevestigd:

  • Verminderen van het energie-, water- en papierverbruik
  • Verbeteren van het afvalbeheer en de vermindering van de afvalproductie
  • Verbeteren van de duurzame mobiliteit
  • Opleiden van het personeel over en responsabiliseren voor milieuproblematiek
  • Raadplegen van onze belanghebbenden en met hen communiceren

Anderzijds heeft ze ook aandacht voor haar toekomstige processen in het nieuwe gebouw:

  • Duurzamer aankopen en integratie van het levenscyclusperspectief.
  • Dematerialiseren dankzij het elektronisch dossier, andere informaticatoepassingen en –materiaal
  • Samenwerken met andere OISZ en openbare diensten

Binnen een gestructureerd kader zullen we dankzij de ingezette managementtools het volgende realiseren: evaluatie en continue verbetering van de milieu-impact van onze activiteiten en bekendmaking van onze milieuprestaties.

Het ISO14001:2015-certificaat voor onze hoofdzetel

Eind maart 2018  heeft een geaggregeerd controleorganisme een audit uitgevoerd van het milieubeheersysteem dat we toepassen in onze centrale gebouwen. Na die audit hebben we het certificaat ISO14001:2015 gekregen voor onze hoofdzetel. Dat certificaat garandeert dat we de nodige maatregelen nemen om de milieu-impact van onze  gebouwen en onze activiteiten te verbeteren.

Contacten

Carlos Miranda

Tel: +32(0)2 739 71 43

E-mail: carlosclaudio.mirandabenavides@riziv-inami.fgov.be