print

De Dienst voor administratieve controle

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging. De Dienst voor administratieve controle (DAC) is een van de kerndiensten.

Op deze pagina:


Wat doen wij: algemeen?

Wij controleren en garanderen de toepassing van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) bij de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzekerden:

 • Wij waken erover dat de verzekeringsinstellingen de reglementering correct en uniform toepassen.
  Bv. Wij doen controle bij de verzekeringsinstellingen om na te gaan of zij de reglementering correct toepassen.

 • Wij controleren of de verzekeringsinstellingen het geld van de GVU-verzekering goed besteden.
  Bv. Bij inbreuken tegen de GVU-verzekering stellen wij ten onrechte of te weinig verleende betalingen aan de sociaal verzekerde vast.

 • Wij bestrijden sociale fraude.
  Bv. Wij controleren of een sociaal verzekerde zonder toelating een beroepsactiviteit uitoefent terwijl hij/zij een uitkering ontvangt. 

 • Wij garanderen de toegang van de sociaal verzekerden tot de GVU-verzekering.
  Bv. Wij beheren en controleren de gegevens op basis waarvan de sociaal verzekerden recht krijgen op geneeskundige prestaties en uitkeringen.

 • Wij garanderen een gelijke behandeling van elke sociaal verzekerde.
  Bv. Wij bepalen welke bewijsstukken de verzekeringsinstellingen moeten gebruiken om rechten te geven aan de sociaal verzekerden.

Wat doen wij: details?

 

 
 
 

Wij hebben de volgende afdelingen, elk met hun specifieke opdrachten:

Meer informatie

Contacten

Dienst voor administratieve controle

E-mail: secr.dac-sca@riziv-inami.fgov.be